[:en]About Us[:fi]Yhdistys[:]

[:en][one_second]

Photonics Finland is both scientific and industrial society. It has a strong commitment from photonics scientists and students as well as leading Universities and research Institutes in Photonics and links to leading scientific organizations in Europe and the rest of the world (referring to EOS, ICO, national committee on optics). On the other hand, Photonics Finland is also an industrial cluster with strong commitment from photonics industry (their corporate members), and links to other clusters and projects worldwide (referring to EPIC, Photonics21, SPIE, EU projects).

Photonics Finland supports the development of the photonics field from basic research through to the deployment and market launch of products. Photonics Finland develops new business and research opportunities and helps realize the full potential of the photonics industry in Finland in sectors like health care, energy efficiency, safety, manufacturing, and sustainability.

Photonics Finland:

 • Is an industry-driven, multidisciplinary technology cluster
 • Is an open network
 • Offers new openings in photonics research and applications
 • Adds value to all partners
 • Creates new business
 • Improves industry visibility in Finland and abroad.
[/one_second]

[:fi][one_second]

Photonics Finland, viralliselta nimeltää Suomen fotoniikan seura ry, on ensinnäkin yritysvetoinen teknologiaverkosto, joka edistää Suomen fotoniikkateollisuuden toimintaedellytyksiä, sekä toiseksi akateeminen yhdistys, joka jatkaa Suomen optiikan seura ry:n toimintaa. Se tuo yhteen fotoniikka-alan yritykset, tutkijat, opiskelijat, tutkimuslaitokset ja rahoittajat. Yhdistys perustettiin 1996-03-21 Espoon Dipolissa edistämään optiikan alan tutkimusta, opetusta ja kaupallisia sovelluksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ruvettu puhuhumaan yleisemmin fotoniikasta, valon tieteestä.

Photonics Finland on Euroopan optiikan seuran, European Optical Society (EOS) European Optical Society (EOS), täysjäsen ja kaikki Photonics Finlandin jäsenet ovat siten myös EOS:n henkilöjäseniä. Yhdistys on myös jäsen Tieteellisen Seurain Valtuuskunnassa (Federation of Finnish Learned Societies) TSV ja ICO(International Commission for Optics).

Photonics Finland kehittää fotoniikka-alaa Suomessa perustutkimuksesta uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinoille saattamiseen asti. Photonics Finland kehittää uusia liiketoiminta- ja tutkimusavauksia, ja valjastaa siten fotoniikka-alan täyden potentiaalin erilaisilla aloilla terveydenhuollosta energiatehokkuuteen ja turvallisuudesta tuotantoon ja ympäristöystävällisyyteen.

Photonics Finland:

 • on yritysvetoinen, monialainen teknologiaverkosto
 • on yhdistys, joka on avoin kaikille fotoniikka-alan toimijoille
 • tarjoaa uusia tutkimus- ja tuotekehitysavauksia
 • tuo lisäarvoa kaikille jäsenilleen
 • luo uutta liiketoimintaa
 • parantaa alan näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla
 • jäseniä noin 250.T
[/one_second]

[:]

Scroll to top