[:en]Links[:fi]Linkit[:]

[:en]EOS – European Optical Society – www.myeos.org

Photonics21www.Photonics21.org

EPIC – European Photonics Industry Consortium – www.epic-assoc.com

ICO – International Commission for Optics –  http://e-ico.org/

TSV – The Federation of Finnish Learned Societies – https://www.tsv.fi/en

The Council of Finnish Academies – https://www.academies.fi/

 [:fi]Fotoniikka on valon tiedettä. Se pitää sisällään valon synnyttämistä, voimistamista, siirtämistä, muokkaamista ja havaitsemista erilaisia tarkoituksia varten. Fotoniikalla on lukemattomia erilaisia sovelluksia terveydenhuollosta energiatehokkuuteen ja tuotantoprosesseista turvallisuusalalle.

Fotoniikka on yksi merkittävimmistä teknologioista, joka tekee muut sovellukset mahdollisiksi (”enabling technology”). Se on myös valittu yhdeksi Euroopan Unionin viidestä ”Key Enabling Technology” -teknologiasta, jonka kehittämiseen panostetaan erityisesti.

EU:n fotoniikkaverkostot

EU:ssa on lukuisia fotoniikka-alan teknologiaverkostoja, jotka ajavat jäsenorganisaatioidensa etuja esimerkiksi tutkimusrahoitusta jaettaessa.

Kartta fotoniikka-alan toimijoista Euroopassa

Taulukkomuotoinen informaatio fotoniikka-alan eurooppalaisista toimijoista

Tietolomake rekisteriin kirjautumista varten

Lisää Euroopan fotoniikka-alasta:  www.photonics21.org.[:]

Scroll to top