[:en]Vision[:fi]Visio[:]

[:en][one_second]

Photonics Finland aims to gather together the research, education, training, product/process development, manufacturing, integrators, applications and services in the photonics industry.

Photonics Finland creates an industry-driven innovation ecosystem that supports new business generation.

Photonics Finland improves the visibility and business of the Finnish photonics industry and research institutes.

Photonics Finland uses a common voice towards the funding organizations and other decision makers (the Academy of Finland, Tekes, TEM, EU, etc.).

Photonics Finland develops practices to coordinate and develop Finnish photonics internationally.

[/one_second][:fi][one_second]

Photonics Finland kokoaa yhteistyöhön fotoniikka-alan tutkimuksen, koulutuksen, tuote- ja prosessikehityksen, valmistuksen, integraattorit, sovellukset ja palvelut.

Photonics Finland luo yritysvetoisen innovaatioekosysteemin, joka edistää uuden liiketoiminnan syntymistä.

Photonics Finland parantaa Suomen fotoniikka-alan yritysten ja tutkimuslaitosten näkyvyyttä.

Photonics Finland toimii äänitorvena rahoittajatahoihin ja päättäjiin päin (Suomen Akatemia, Tekes, TEM, EU jne.).

Photonics Finland kehittää käytäntöjä ja koordinoi suomalaisen fotoniikka-alan kansainvälistymistä.

[/one_second][:]

Scroll to top