[:en]Vision[:fi]Visio[:]

[:en][one_second] Photonics Finland aims to gather together the research, education, training, product/process development, manufacturing, integrators, applications and services in the photonics industry. Photonics Finland creates an industry-driven innovation ecosystem that supports new business generation. Photonics Finland improves the visibility and business of the Finnish photonics industry and research institutes. Photonics Finland uses a common voice towards the funding organizations and other decision makers (the Academy of Finland, Tekes, TEM, EU, etc.). Photonics Finland develops practices to coordinate and develop Finnish photonics internationally. [/one_second][:fi][one_second] Photonics Finland kokoaa yhteistyöhön fotoniikka-alan tutkimuksen, koulutuksen, tuote- ja prosessikehityksen, valmistuksen, integraattorit, sovellukset ja palvelut. Photonics Finland luo yritysvetoisen innovaatioekosysteemin, joka edistää uuden liiketoiminnan syntymistä. Photonics Finland parantaa Suomen fotoniikka-alan yritysten ja tutkimuslaitosten näkyvyyttä. Photonics Finland toimii äänitorvena rahoittajatahoihin ja päättäjiin päin (Suomen Akatemia, Tekes, TEM, EU jne.). Photonics Finland kehittää käytäntöjä ja koordinoi suomalaisen fotoniikka-alan kansainvälistymistä. [/one_second][:]
Scroll to top