Uncategorized

Photonics Finland and PREIN selected to SuomiAreena 2022

Photonics Finland and PREIN has been selected to an annual public debate forum SuomiAreena which will be held in Pori, Finland in June 2022! In last summer Photonics Finland and PREIN organized SuomiAreena 2021: Light for tomorrow – Photonics tackling the global challenges -panel discussion. See the full discussion and best clips in Photonics Finland YouTube channel here.

Upcoming SuomiAreena 2022 speakers to be announced during next spring!

MEP Henna Virkkunen tells what is needed to speed up the development and use of New Technologies in EU.
Katso SuomiAreena2021: Valoa huomiseen – Fotoniikka ratkaisemassa globaaleja haasteita paneelikeskustelu.

Posted by Tuukka Pakarinen

Photonics Finland – Employee updates

In recent years Photonics Finland has been growing significantly and currently there are 96 company and societal members and over 200 individual, student, or organization side members. With growth comes responsibility to offer even better service for all of our members. For improving services Photonics Finland has recruited two new full-time employees during 2020 and 2021.

PhD Ana Gebejes started in August 2020 working for Photonics Finland and is responsible for managing all of Photonics Finland projects but also applying for the new ones. Previously she has been working as a project manager in Epic Challenge education program which was originally launched by NASA.Tuukka Pakarinen has started in June 2021 as a full-time Communications and Exhibitions Manager in Photonics Finland. Tuukka has already been working five years in Photonics Finland as a part time Communications Manager by creating communications content for social media, web-pages and newsletter, also photos and videos. He will continue working with events and producing Photonics Finland Pavilions in Photonics West and Laser World of Photonics exhibitions. Also Tuukka will be in charge of Photonics Finland membership register and OPD exhibition.

Posted by Tuukka Pakarinen

PHOTONICS CENTER OY, TO BE ESTABLISHED TO SERVE BUSINESSES AND RESEARCH

Photonics Center visio image, by Aihio Arkkitehdit

Business Joensuu Oy’s Board of Directors made a decision on 25 May 2021 to establish a new company called Photonics Center Oy. The Photonics Center service package will be a key element in implementing the Joensuu Region’s business strategy. It will strongly support the creation of businesses and jobs in the growing photonics sector and attracting new businesses to the Joensuu region. The Photonics Center service package is made possible by strong research and educational competence and international networks. The service package has been built in a large cooperation project which is now moving on to the next phase.

Photonics Center in Joensuu will help companies shorten research and product development time and bring products to the market faster. Photonics Center is a unique centre of expertise and service in the photonics industry, even on a global scale. Companies and other actors in the industry will receive services including expert advice and training, shared access to equipment and services, and diverse facilities. Photonics Center will focus on equipment services such as a unique service in Finland that offers active alignment, assembly and testing of camera modules and LIDAR systems, which also enables experimental production. The equipment offering will be gradually expanded. The service offering will be supported by the research environments and expertise of the University of Eastern Finland (UEF), the Karelia University of Applied Sciences and Riveria, a vocational education and training (VET) provider.

The premises will be phased in and located on the Joensuu campus of the University of Eastern Finland, next to the Institute of Photonics. The premises are owned by University Properties of Finland Ltd, which is a partner of Photonics Center. Photonics Center will also offer a path to
other production facilities in the Joensuu region, enabling large-scale production for international markets.

Read more Here.

Posted by Tuukka Pakarinen

The world’s first E-ink display 5G smartphone with Nanocomp light guide technology

The world’s first E-ink display smartphone with 5G connectivity utilizes Nanocomp light guide technology

Hisense is practically the only manufacturer that still makes phones that double as e-readers. This year it changed its strategy from launching phones with dual displays – a standard screen + e-ink – to a single screen which is an e-ink display. Now it is set to announce its very first 5G phone with an e-ink screen that will launch as the Hisense A7. The Hisense A7 5G reading smartphone uses a 6.7-inch screen with a 300ppi pixel density. It also utilizes Nanocomp light guide technology into front-light.

More information form Nanocomp web-page.

Nanocomp Ltd is member of Photonics Finland.

Posted by Tuukka Pakarinen

Suomen huipputeknologian kasvulukemat ovat valoisaa luettavaa

Suomalainen korkean luokan teknologia fotoniikka elää maailman myrskyistä huolimatta jatkuvaa nousukautta. Uunituoreen tutkimuksen mukaan ala on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi. Fotoniikka-alan yritysten liikevaihto on kasvanut vajaassa neljässä vuodessa yli 40%, mikä tarkoittaa noin 12% prosentin vuosivauhtia vuodesta 2016 alkaen. Tänä vuonna yritysten liikevaihto kohoaa jo 1,2 miljardiin euroon, josta suurin osa tulee viennistä.

Samalla myös alan yritysten määrä on kasvanut. Vuonna 2016 suoraan fotoniikka-liiketoimintaa teki noin 200 yritystä ja tänä vuonna ala kattaa jo 260 yritystä työllistäen nyt noin 4 200 työntekijää suoraan fotoniikassa. Suurimmat markkinat ovat teollisuudessa ja terveysteknologiassa, joiden yhteenlaskettu osuus alan liikevaihdosta nousee lähes 40 prosenttiin tänä vuonna. Seuraavaksi suurimmat fotoniikkaa hyödyntävät alat ovat optiset laitteet ja järjestelmät sekä it-sektori.

Suomen fotoniikka-alan seuraavan kolmen vuoden kasvunäkymät ovat huikeat sillä alan liikevaihdon arvioidaan yli kaksinkertaistuvan. Yritysten keskimääräinen kasvuennuste vuosittaiselle liikevaihdon kehitykselle seuraavan 3 vuoden osalta on 38%. Lähivuosien tarpeet kohdistuvat ulkomaisten ja kotimaisten kumppanien sekä työvoiman saamiseen. Lisäksi yrityksillä on selkeä tarve uudelle tiedolle kuten markkina- ja teknologiaselvityksille. 

Fotoniikka on mahdollistava teknologia ja sen ratkaisut leviävät laajalle niin teollisuuden kuin kuluttajamarkkinoiden aloilla. Älykkäät järjestelmät tuovat mukanaan automaation ja keskenään keskustelevat koneet, jotka saavat tietonsa fotoniikkaan perustuvien silmien eli sensoreiden avulla. Myöskään ar/vr -ratkaisut eivät voisi toimia ilman fotoniikan tarjoamia komponentteja.

Terveysalalla fotoniikan ratkaisut ulottuvat mikroskoopeista mikrofluidistiikkaan ja valon avulla pystytään toteamaan sekä testaamaan erilaisia tauteja. Valoon perustuvat ratkaisut tehostavat myös ruuantuotannon laadunvalvontaa ja tuhoavat mm. UV-valon avulla tuotantotilojen mikrobeja. Tällä tavoin pystytään vähentämään kemikaalien käyttöä bakteerien torjunnassa estäen samalla vastustuskykyisempien bakteerikantojen muodostuminen.

“Fotoniikka on lähtökohtaisesti mahdollistava teknologia. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä teollisuudessa, fotoniikka on tekoälyn silmät. Ar/vr-lasit, aurinkokennot ja led-valaistus kasvattavat fotoniikan komponenttien markkinoita. Valoon pohjautuvan teknologian tarve kasvaa usealla eri toimialalla ja alan eri koulutusasteen osaajille on yhä kasvava kysyntä toiselta asteelta aina tohtorikoulutukseen saakka.”, Suomen fotoniikka-alan etujärjestön Photonics Finlandin toiminnanjohtaja Juha Purmonen kertoo.

Kasvun seurauksena alalla tulee olemaan lähivuosina yhä kasvava tarve sadoille uusille osaajille. Tällä hetkellä alan tutkimusta johtavat Itä-Suomen yliopiston, Aalto yliopiston, Tampereen yliopiston ja VTTn muodostama yli organisaatiorajojen ulottuva Fotoniikan tutkimuksen sekä innovaatioiden lippulaiva (PREIN). Seuraavaksi koulutusta pyritään laajentamaan myös toiselle asteelle sekä ammattikorkeakouluihin.

Suomen fotoniikkateollisuuden selvitys 2020 täällä.

Photonics Finland

Teollisuusvetoinen innovaatioekosysteemi, joka kokoaa Suomen fotoniikankoulutuksen, tutkimuksen, tuotekehityksen, teollisuuden, loppukäyttäjät ja palvelut yhteen. Photonics Finland vastaa Suomen fotoniikkateollisuuden näkyvyydestä luoden uutta yhteistyötä ja liiketoimintaa.

Lisätietoja antaa
Photonics Finland toiminnanjohtaja
Juha Purmonen
juha.purmonen@photonics.fi
+358 50 354 3832

Posted by Tuukka Pakarinen

Optical design course

Need for optical designers? (alla suomeksi)

Long-awaited course of optical design is here!

The aim of the course is to teach the fundamentals of optical design. Course provides knowledge of fundamentals of geometrical optics, plane waves, refraction and reflection, limits of ray optics, lenses and mirrors, the paraxial approximation, ray tracing, aberrations, optical systems, matrix description, system quantities, radiometry and photometry, optical materials and components, optical equipment, optical measurements, Gaussian beams, principles and tools of optical design and phases of implementation.

During the course participants will do design exercises and go through practical design examples.

After this course participants will have the required theoretical and practical skills to start optical design.

Trainer is Folke Stenman (MSc (Eng.), Lic. Tech., D.Sc. (Tech)). He has been working in optical design since the 1960s.

Course is organized 9.3.-21.4.2020 in Espoo.

Limited spots. Enrolment for the course takes place 13.1.2020.

Read more https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/fundamental-optical-design-6-ects-

Course is organized by Aducate and Institute of Photonics, with Photonics Finland.

Members of Photonics Finland have a discount.

After Fundamental Optical Design course participants have a priority to register Zemax OpticStudio: Optical System Design (No prior knowledge of OpticStudio is required).

In Finnish:

Kaipaako yrityksenne tai organisaationne optisen suunnittelun osaajia?

Pitkään odotettu optisen suunnittelun kurssi on nyt täällä!

Kurssin tavoitteena on opettaa optisen suunnittelun perusteet. Kurssilla opitaan mm. geometrisen optiikan perusteet, tasoaalto, taittuminen ja heijastuminen, sädeoptiikan rajat, linssit ja peilit, paraksiaalinen approksimaatio, säteenseuranta, kuvausvirheet, optinen systeemi, matriisiesitys, systeemisuureet, radiometria ja fotometria, fotometriset perussuureet, värin esittäminen, valolähteet, optiset materiaalit ja komponentit, valmiiden komponenttien tarjonta ja käyttö, optiset laitteet, optiset mittaukset, Gaussin säde, säteen ominaisuudet, optisen suunnittelun periaatteet ja työkalut, komponenttien valinta, toteutusprosessin vaiheet. Kurssilla käydään läpi myös suunnitteluharjoituksia sekä käytännön suunnittelutapauksia.

Kurssin jälkeen osallistujilla on tarvittavat teoreettiset ja käytännön taidot optisen suunnittelun aloittamiseksi.

Kurssin opettajana toimii Folke Stenman (DI, TkL, TkT). Hän on työskennellyt optisen suunnittelun parissa 1960 -luvulta lähtien.

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Espoossa 9.3.-21.4.2020.

Paikkoja rajoitettu määrä. Ilmoittautuminen avataan 13.1.2020.

Lue lisää https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/fundamental-optical-design-6-ects-

Kurssin järjestää Aducate ja Fotoniikan Instituutti, yhteistyössä Photonics Finlandin kanssa.

Photonics Finlandin jäsenyrityksille alennus kurssimaksusta.

Fundamental Optical Design kurssin jälkeen osallistujilla on etuoikeus ilmoittautua Zemax OpticStudio: Optical System Design (ei vaadita aikaisempaa osaamista OpticStudion käytöstä).

Posted by Tuukka Pakarinen

SeeTrue Technologies an UEF Joensuu spin-off company is hiring

[:en]SeeTrue Technologies is recruiting continuously. If you are interested in joining us, send us your resume to contact@seetruetechnologies.com

In particular, to support the growth of the company, we are currently searching for:

Embedded electronics engineer with experience in designing control units, microcontrollers, board level logic, and embedded programming. Are you passionate and familiar with FPGA, ASIC/MCU or other embedded systems? Can you design a PCB, and perform evaluations of software and hardware architectures?

In this role, you will be responsible for specifying, designing and developing, simulating and testing electronic systems for embedded computer vision and data processing.  You will work closely with the hardware and software leads.

Wizard of soft – our team of engineers is looking for reinforcement in the software development department. We are searching for a professional or highly experienced senior software engineer to join our team in Joensuu, Finland, responsible for low-level, low-latency, high-capacity multi-thread system programming.[:]

Posted by Tuukka Pakarinen

Suomi mukaan uuteen eurooppalaiseen fotoniikka-alan kasvuohjelmaan

[:en]


Suomi mukaan uuteen eurooppalaiseen fotoniikka-alan kasvuohjelmaan


Photonics Finland osaksi EPRISE – Empowering Photonics through Regional Innovation Strategies in Europe -kasvuohjelmaa.

Photonics Finland on valittu Euroopan fotoniikka-alan EPRISE-kasvuohjelmaan. Kasvuohjelmaan osallistuu toimijoita kahdeksasta eri maasta. Mukana ovat Suomea edustavan Photonics Finlandin lisäksi alueelliset klusterit Ranskasta, Saksasta, Italiasta sekä kansalliset toimijat Espanjasta, Hollannista, Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Marseillen fotoniikkaklusteri toimii EPRISE-kasvuohjelman koordinaattorina. Suomessa projektin hallinnoijana on Joensuun Tiedepuisto.

Kasvuohjelman tavoitteena on nostaa fotoniikka-ala esille neljällä Euroopalle tärkeällä toimialalla, joita ovat terveysteknologia, lääketeollisuus, maatalous ja ruoka. Näillä alueilla fotoniikkapohjaisia tuotteita tekevät yritykset kohtaavat merkittäviä haasteita markkinoille pyrkiessään, kuten pitkäkestoiset hyväksymisprosessit, monimutkaiset ja säännellyt puitteet sekä vaikeudet edetessä muutamien toimijoiden hallitsemille markkinoille. Nämä yritykset tarvitsevat fotoniikkaklustereiden apua ylittääkseen niin sanotun ”kuoleman laakson” innovaatio- sekä investointivaiheen välillä. Lisäksi yritykset tarvitsevat markkinoiden asiantuntijuutta toimiessaan ei-teknologisen liiketoiminnan alueella.

EPRISE-yhteistyön myötä Euroopassa järjestetään fotoniikka-alan tapahtumia, joista seitsemän päätapahtumaa fotoniikkatoimijoiden alueilla. Tapahtumat ja mukana olevat fotoniikkatoimijat tarjoavat pienille ja keskikokoisille yrityksille markkinoinnin asiantuntijoiden apua sekä konkreettisia ratkaisuja markkinoinnin esteiden ylittämiseen. Lisäksi yhteistyötä rakennetaan ennalta sovittujen B2B-tapaamisten avulla.

EPRISE-verkoston fotoniikka-alan klusterien paikallistuntemuksen sekä teknologisen ymmärryksen avulla luodaan yhdessä paikallisten päättäjien kanssa runko, joka rohkaisee rahoitusyhteistyön syntymiseen paikallisten sekä eurooppalaisten rahastojen kanssa. Tavoitteena on tehokkaampi Euroopan fotoniikka-alan mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Joensuun Tiedepuiston kanssa yhteistyössä toimiva Photonics Finland kokoaa yhteen Suomen fotoniikka-alan yritykset ja tutkimuslaitokset. Toiminnan tehtävänä on tukea uuden liiketoiminnan kehittämistä ja teollisuudenalan yhteistyötä sekä lisätä toimijoiden näkyvyyttä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Photonics Finland on kansallisen toimintansa lisäksi osa Euroopan fotoniikka-alan verkostoa ja tämän myötä vakiinnuttanut asemaansa uskottavana fotoniikka-alan toimijana Suomessa sekä muualla Euroopassa. EPRISE-kasvuohjelma on jatkoa tälle kehitystyölle.

Joensuun Tiedepuisto ja Photonics Finland haluavat saavuttaa parhaan mahdollisen yrityksiin kohdistuvan hyödyn H2020-rahoitetusta projektista ja rohkaisevat yrityksiä ottamaan projektin osalta aktiivisesti yhteyttä Joensuun Tiedepuiston kehityspäällikkö ja Photonics Finlandin toiminnanjohtaja Juha Purmoseen.


Lisätietoja: Joensuun Tiedepuisto Oy, kehityspäällikkö Juha Purmonen, sähköposti: juha.purmonen@tiedepuisto.fi, puh 050 354 3832.


 [:fi]


Suomi mukaan uuteen eurooppalaiseen fotoniikka-alan kasvuohjelmaan


Photonics Finland osaksi EPRISE – Empowering Photonics through Regional Innovation Strategies in Europe -kasvuohjelmaa.

Photonics Finland on valittu Euroopan fotoniikka-alan EPRISE-kasvuohjelmaan. Kasvuohjelmaan osallistuu toimijoita kahdeksasta eri maasta. Mukana ovat Suomea edustavan Photonics Finlandin lisäksi alueelliset klusterit Ranskasta, Saksasta, Italiasta sekä kansalliset toimijat Espanjasta, Hollannista, Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Marseillen fotoniikkaklusteri toimii EPRISE-kasvuohjelman koordinaattorina. Suomessa projektin hallinnoijana on Joensuun Tiedepuisto.

Kasvuohjelman tavoitteena on nostaa fotoniikka-ala esille neljällä Euroopalle tärkeällä toimialalla, joita ovat terveysteknologia, lääketeollisuus, maatalous ja ruoka. Näillä alueilla fotoniikkapohjaisia tuotteita tekevät yritykset kohtaavat merkittäviä haasteita markkinoille pyrkiessään, kuten pitkäkestoiset hyväksymisprosessit, monimutkaiset ja säännellyt puitteet sekä vaikeudet edetessä muutamien toimijoiden hallitsemille markkinoille. Nämä yritykset tarvitsevat fotoniikkaklustereiden apua ylittääkseen niin sanotun ”kuoleman laakson” innovaatio- sekä investointivaiheen välillä. Lisäksi yritykset tarvitsevat markkinoiden asiantuntijuutta toimiessaan ei-teknologisen liiketoiminnan alueella.

EPRISE-yhteistyön myötä Euroopassa järjestetään fotoniikka-alan tapahtumia, joista seitsemän päätapahtumaa fotoniikkatoimijoiden alueilla. Tapahtumat ja mukana olevat fotoniikkatoimijat tarjoavat pienille ja keskikokoisille yrityksille markkinoinnin asiantuntijoiden apua sekä konkreettisia ratkaisuja markkinoinnin esteiden ylittämiseen. Lisäksi yhteistyötä rakennetaan ennalta sovittujen B2B-tapaamisten avulla.

EPRISE-verkoston fotoniikka-alan klusterien paikallistuntemuksen sekä teknologisen ymmärryksen avulla luodaan yhdessä paikallisten päättäjien kanssa runko, joka rohkaisee rahoitusyhteistyön syntymiseen paikallisten sekä eurooppalaisten rahastojen kanssa. Tavoitteena on tehokkaampi Euroopan fotoniikka-alan mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Joensuun Tiedepuiston kanssa yhteistyössä toimiva Photonics Finland kokoaa yhteen Suomen fotoniikka-alan yritykset ja tutkimuslaitokset. Toiminnan tehtävänä on tukea uuden liiketoiminnan kehittämistä ja teollisuudenalan yhteistyötä sekä lisätä toimijoiden näkyvyyttä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Photonics Finland on kansallisen toimintansa lisäksi osa Euroopan fotoniikka-alan verkostoa ja tämän myötä vakiinnuttanut asemaansa uskottavana fotoniikka-alan toimijana Suomessa sekä muualla Euroopassa. EPRISE-kasvuohjelma on jatkoa tälle kehitystyölle.

Joensuun Tiedepuisto ja Photonics Finland haluavat saavuttaa parhaan mahdollisen yrityksiin kohdistuvan hyödyn H2020-rahoitetusta projektista ja rohkaisevat yrityksiä ottamaan projektin osalta aktiivisesti yhteyttä Joensuun Tiedepuiston kehityspäällikkö ja Photonics Finlandin toiminnanjohtaja Juha Purmoseen.


Lisätietoja: Joensuun Tiedepuisto Oy, kehityspäällikkö Juha Purmonen, sähköposti: juha.purmonen@tiedepuisto.fi, puh 050 354 3832.


[:]

Posted by Tuukka Pakarinen

Open Position: The Department of Chemistry of the University of Helsinki – Postdoctoral Researcher

[:en]The Department of Chemistry of the University of Helsinki invites applications for a four-year fixed term

POSTDOCTORAL RESEARCHER


Position starting from November 15th 2016 at the Kumpula Campus of the University of Helsinki. The starting date is negotiable. The research will be directed by Professor Lauri Halonen. The objective is to break new grounds by approaches which combine innovative computational and experimental methods.

The successful candidate is expected to carry out experimental and/or computational/theoretical work on one of the following two topics: Laser spectroscopy method development with mid-infrared optical frequency combs for ice- and quartz-surfaces; Computational atmospheric chemistry, especially processes at different forms of water including water complexes, ice particles and the quasi-liquid layer of ice.

The molecular spectroscopy and theoretical chemistry group lead by Prof. Halonen consists of about 15 scientists, and has excellent computational and experimental facilities including commercial and home-built optical frequency combs and a new proton transfer mass-spectrometer.

The salary of successful candidate will be based on level 5 of the demands level chart for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition, the appointee will be paid a salary component based on personal performance.


For more information on the research group, please see:

http://www.helsinki.fi/kemia/fysikaalinen/research/molspec/index.html.

Additional information can be obtained from the leader of the Laboratory of Physical Chemistry, Professor Lauri Halonen, Tel.: +358-503275182,

e-mail: lauri.halonen@helsinki.fi.


Applications should include (1) CV with a list of publications, (2) contact details for two references, (3) a brief description of previous research experience (max one page) and a potential research plan to be executed in the research group (max one page), and (4) a copy of a PhD degree certificate.


Please submit your application using the University of Helsinki Recruitment System via the Apply link (https://rekry.helsinki.fi/start). Applicants who are employees of the University of Helsinki are requested to leave their application via the SAP HR portal. The deadline for the application is 28. October 2016.[:fi]The Department of Chemistry of the University of Helsinki invites applications for a four-year fixed term

POSTDOCTORAL RESEARCHER


Position starting from November 15th 2016 at the Kumpula Campus of the University of Helsinki. The starting date is negotiable. The research will be directed by Professor Lauri Halonen. The objective is to break new grounds by approaches which combine innovative computational and experimental methods.

The successful candidate is expected to carry out experimental and/or computational/theoretical work on one of the following two topics: Laser spectroscopy method development with mid-infrared optical frequency combs for ice- and quartz-surfaces; Computational atmospheric chemistry, especially processes at different forms of water including water complexes, ice particles and the quasi-liquid layer of ice.

The molecular spectroscopy and theoretical chemistry group lead by Prof. Halonen consists of about 15 scientists, and has excellent computational and experimental facilities including commercial and home-built optical frequency combs and a new proton transfer mass-spectrometer.

The salary of successful candidate will be based on level 5 of the demands level chart for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition, the appointee will be paid a salary component based on personal performance.


For more information on the research group, please see:

http://www.helsinki.fi/kemia/fysikaalinen/research/molspec/index.html.

Additional information can be obtained from the leader of the Laboratory of Physical Chemistry, Professor Lauri Halonen, Tel.: +358-503275182,

e-mail: lauri.halonen@helsinki.fi.


Applications should include (1) CV with a list of publications, (2) contact details for two references, (3) a brief description of previous research experience (max one page) and a potential research plan to be executed in the research group (max one page), and (4) a copy of a PhD degree certificate.


Please submit your application using the University of Helsinki Recruitment System via the Apply link (https://rekry.helsinki.fi/start). Applicants who are employees of the University of Helsinki are requested to leave their application via the SAP HR portal. The deadline for the application is 28. October 2016.

e-mail: lauri.halonen@helsinki.fi.

 

Applications should include (1) CV with a list of publications, (2) contact details for two references, (3) a brief description of previous research experience (max one page) and a potential research plan to be executed in the research group (max one page), and (4) a copy of a PhD degree certificate.

 

Please submit your application using the University of Helsinki Recruitment System via the Apply link (https://rekry.helsinki.fi/start). Applicants who are employees of the University of Helsinki are requested to leave their application via the SAP HR portal. The deadline for the application is 28. October 2016.[:]

Posted by Tuukka Pakarinen

Spectral Engines wins 2016 Photonics Prism Award

Spectral Engines wins 2016 Photonics Prism Award

Spectral Engines is the first Finnish company to have received the Photonics Prism Award, awarded by SPIE (Int. Society for Optics and Photonics) and Photonics Media. The award was presented on Feb 17, 2016 in San Francisco, California, USA. Sometimes referred to as the ‘Oscars of Photonics’, the Prism Awards for Photonics Innovation is a leading international competition that honours the best new photonic products on the market.

CEO Jarkko Antila comments: “This is a great recognition to our work and shows that we are on the right track. I would like to thank SPIE and the photonics community for this great award!” The winning product innovation, Wireless IR Analyzer, was revealed at the Photonics West exhibition in San Francisco.

The product essentially shrinks a material lab into a compact, pocket-size format and simple operation. The sensor can be used for several applications, such as food content analysis, material recognition and recycling to name a few. “At smaller than one-inch-cube, this technology will give people a kind of ‘sixth sense’, enabling them to interact with the world like never before”, explains Antila. “We see that this technology will expand to many applications, making a significant impact on people’s lives.”

Posted by Tuukka Pakarinen