Yhdistys

Photonics Finland, viralliselta nimeltää Suomen fotoniikan seura ry, on ensinnäkin yritysvetoinen teknologiaverkosto, joka edistää Suomen fotoniikkateollisuuden toimintaedellytyksiä, sekä toiseksi akateeminen yhdistys, joka jatkaa Suomen optiikan seura ry:n toimintaa. Se tuo yhteen fotoniikka-alan yritykset, tutkijat, opiskelijat, tutkimuslaitokset ja rahoittajat. Yhdistys perustettiin 1996-03-21 Espoon Dipolissa edistämään optiikan alan tutkimusta, opetusta ja kaupallisia sovelluksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ruvettu puhuhumaan yleisemmin fotoniikasta, valon tieteestä.

Photonics Finland on Euroopan optiikan seuran, European Optical Society (EOS) European Optical Society (EOS), täysjäsen ja kaikki Photonics Finlandin jäsenet ovat siten myös EOS:n henkilöjäseniä. Yhdistys on myös jäsen Tieteellisen Seurain Valtuuskunnassa (Federation of Finnish Learned Societies) TSV ja ICO(International Commission for Optics).

Photonics Finland kehittää fotoniikka-alaa Suomessa perustutkimuksesta uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinoille saattamiseen asti. Photonics Finland kehittää uusia liiketoiminta- ja tutkimusavauksia, ja valjastaa siten fotoniikka-alan täyden potentiaalin erilaisilla aloilla terveydenhuollosta energiatehokkuuteen ja turvallisuudesta tuotantoon ja ympäristöystävällisyyteen.

Photonics Finland:

  • on yritysvetoinen, monialainen teknologiaverkosto
  • on yhdistys, joka on avoin kaikille fotoniikka-alan toimijoille
  • tarjoaa uusia tutkimus- ja tuotekehitysavauksia
  • tuo lisäarvoa kaikille jäsenilleen
  • luo uutta liiketoimintaa
  • parantaa alan näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla
  • jäseniä noin 250.T