Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Valo on vallankumouksellinen tekijä nykyaikaisessa tieteessä, tekniikassa ja tiedonvälityksessä. Fotoniikan tutkimuksemme on maailman kärkeä.  Me kehitämme uusia laservalonlähteitä ja menetelmiä valon ominaisuuksien tarkkaan hallintaan ja hyödyntämiseen. Nämä yhdessä valoon reagoivien materiaalien kanssa johtavat mullistaviin sovelluksiin monilla aloilla. Tavoitteenamme on hakea tieteellisiä ja teknologisia läpimurtoja sekä fotoniikan materiaalien että ultranopeiden ja epälineaaristen ilmiöiden tutkimuksen kautta.


Pekka Savolainen, Johtaja
Optoelektroniikan tutkimuskeskus (ORC)
Tel. +358 40 718 8033
Email. pekka.savolainen@tut.fi