Skip to content

About Photonics

Photonics – the science and technology of light – is one of the most significant enabling technologies of our time.

Finland has a long tradition of high-tech research and industry, and has a high level of expertise in photonics with many pioneer photonics-related technologies developed in the country. Educational excellence with a world-class research environment, wide range of competencies and know-how in sensing and imaging, micro- and nanophotonics, lasers and fiber-optics and Virtual- and Augmented Reality makes Finland an ideal place for innovations in photonics, the commercialization of new products, the growth of companies in the field, and international success. But what photonics really is?

What is Photonics? (Resource: Wikipedia)

Photonics is the physical science and application of light (photon) generation, detection, and manipulation through emissiontransmissionmodulationsignal processing, switching, amplification, and sensing.[1][2] Though covering all light‘s technical applications over the whole spectrum, most photonic applications are in the range of visible and near-infrared light. The term photonics developed as an outgrowth of the first practical semiconductor light emitters invented in the early 1960s and optical fibers developed in the 1970s…

Mitä fotoniikka on? (Lähde: Wikipedia)

Fotoniikka eli fotonitiede tai valotiede on tieteen ja tekniikan ala, jossa käsitellään esimerkiksi fotonien tuottamista, säteilyä, siirtoa, modulointia, signaaliprosessointia, kytkemistä ja vahvistamista. Aaltohiukkasdualismin mukaan sähkömagneettisella säteilyllä on sekä aaltoliikkeen että hiukkasten ominaisuuksia. Sähkömagneettinen säteily etenee valokvantteina eli fotoneina. Vastaavasti elektronit kuljettavat sähköä, ja tieteenalaa kutsutaan elektroniikaksi. Fotoniikka kattaa sähkömagneettisesta spektristä ultraviolettisäteilyn valon, eli silmälle näkyvän sähkömagneettisen spektrin osan, aina infrapunasäteilyyn

Eli fotoniikka on valon tuottamiseen, muokkaamiseen ja tarkkailuun keskittyvä tieteenala. Toimialana fotoniikka käsittää kaiken valoa hyödyntävän teollisuuden optisista komponenteista suunnitteluun ja valmiisiin laitteisiin. Sen mahdollistamia sovelluksia ovat esimerkiksi näytöt, kamerat, aurinkopaneelit, valokuidut, konenäkö, virtuaali- ja lisätyn todellisuuden ratkaisut, elekäyttöliittymät sekä mittalaitteet, kuten nopeus- ja etäisyystutkat. Fotoniikan vaikutukset ulottuvat laajasti tietoliikenteen, biolääketieteen, energia- ja ympäristötekniikan, valmistustekniikan ja kuluttajatuotteiden puolelle. 

Photonics Finland on teknologiavetoinen innovaatioekosysteemi, joka kokoaa Suomen fotoniikan koulutuksen, tutkimuksen, tuotekehityksen, teollisuuden, loppukäyttäjät ja palvelut yhteen. Photonics Finland edustaa Suomen fotoniikka-alan yrityksiä ja toimijoita edistäen alan kehitystä ja näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Lisätietoa: www.photonics.fi.