Skip to content

Fotoni 2/2019

SISÄLLYS
Puheenjohtajan palsta 3
OPD2019 tapahtumassa ennätysosanotto 6
Laser spectroscopy at Helsinki University 10
Optical properties and applications of low-dimensional anisotropic materials 14
Oplatek – The Company of the Year 2018, 18
Metsä ja fotoniikka 2019, 22
Summer School on optics: eXpeRience your reality 2019, UEF 26