Skip to content

Fotoni 1/2019

SISÄLLYS
Puheenjohtajan palsta 3
Haastattelu eduskunnan tulevaisuuden valiokunnalle tehdystä fotoniikka-selvityksestä 6
Kansallinen fotoniikan lippulaivahanke 10
Ilmakehän reaktioiden kinetiikkaa Kumpulassa 14
Arri Piimäki, rohkea ja ennakkoluuloton tutkija, Akatemiapalkinto 18
Photonics medical applications workshop in Oulu meeting 20
Photonics21 vuosikokouksen antia 22
Optics and Photonics Days, 2019, Espoo -Job fair event at OPD2019, 25
Photonics Finland/Suomen fotoniikan seura ry:n kevätkokouksen kokouskutsu 26
Summer Schools 28