Skip to content

Fotoni 1/2021

SISÄLLYS

3 Puheenjohtajan palsta
6 Laserkeilauksesta on moneen
10 Oulun yliopiston
laseretäisyystutkimuksen
alkuvaiheista
14 Photonics Finland projects –
PhotonHub Europe brings new
services to companies
18 Photonics Finland kasvaa
ja kehittyy – Mitä uutta?