Skip to content

Fotoni 2/2016

SISÄLLYS
Puheenjohtajan palsta 3
Aurinkosähköstä edelleen 5
Multi-Junction Solar Cells 6
Tehokkaampia piiaurinkokennoja
nanorakenteen avulla 10
35 vuotta aurinkosähköä – Suomesta! 14
Vuoden väitöskirja 2015 18
Optiikan päivät 2016 22
Forest and Photonics 2016 28
Fotoniikasta uutta teknologiaa
ja ratkaisuja terveysalalle 32