Skip to content

Fotoni 1/2017

SISÄLLYS
Puheenjohtajan palsta 3
Valaistuksen globaali murros 4
The international commission 8
for optics (ico)
Fotoniikan liiketoiminta kasvaa oulun seudulla 12
Suomen fotoniikkatoimialan kasvuodotukset lupaavia Seuraavan kolmen vuoden aikana 16