Skip to content

Fotoni 1/2016

SISÄLLYS
Puheenjohtajan palsta 3
Aurinkosähkön näkymistä
meillä ja muualla 5
Polarisaatiokietoutuneet fotonit 9
Site-Controlled Epitaxy and Fundamental
Properties of InAs Quantum Dot Chains 13
Järjestyneiden InAs-kvanttipisteiden
valmistaminen molekyylisuihkuepitaksialla 14