Skip to content

Avoin työpaikka: Tutkija / Vanhempi tutkija – Maanmittauslaitos, Kirkkonummi

Tutkija / Vanhempi tutkija


Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta. Huolehdimme maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista, erityisistä oikeuksista ja kiinnityksistä sekä paikkatiedon tutkimuksesta. Näitä tietoja tarvitsevat niin yksityishenkilöt, yritykset kuin koko yhteiskunta. Toimintamme kattaa koko maan. Palveluksessamme on lähes 2 000 osaajaa 35 paikkakunnalla.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus on innovatiivinen, joustava ja yhteistyökykyinen paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos Kirkkonummen Masalassa. Se tekee kartoitusalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Paikkatietokeskus:

–        kehittää tietoyhteiskunnan tarpeisiin menetelmiä paikkatiedon keruuseen, käsittelyyn, jakeluun ja käyttöön

–        tutkii ja kehittää geodesian, geodynamiikan, geoinformatiikan, kartografian, kaukokartoituksen, fotogrammetrian, navigoinnin ja paikannuksen menetelmiä ja laitteita

–        edistää uusien menetelmien ja teknologioiden käyttöönottoa geodesian, geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja navigoinnin aloilla

Paikkatietokeskuksen Navigoinnin ja paikannuksen osasto tekee innovatiivista tutkimusta uusien navigointi- ja paikannusratkaisujen löytämiseksi. Esimerkkejä tällaisista ovat uudet paikannusalgoritmit ja uusien paikannussensoreiden mahdollisuudet. Osaston tutkimus kattaa muun muassa satelliitti- ja radionavigoinnin, sisätilapaikannuksen, monisensorijärjestelmien integrointimenetelmät sisä- ja ulkokäyttöön, paikkaperustaiset mobiilipalvelut, kontekstitietoisuuden, liikkuvan kartoituksen sekä älykkäät liikennejärjestelmät. Navigoinnin ja paikannuksen osaston toiminta on erittäin kansainvälistä ja alansa huippua. Osastolla on loistava yhteishenki ja paljon mielenkiintoisia tutkimusprojekteja.


Tehtävä on aluksi määräaikainen (minimissään 4 kk) sen projektiluonteen takia ja se alkaa hakijan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2017 alussa.

Määräaikaisuuden syy:  määräaikainen projekti

Hakuaika päättyy 2.1.2017 kello 16:00

Työpaikan tiedot:  Paikkatietokeskus FGI, Maanmittauslaitos, Geodeetinrinne 2, 02430 Masala, Kirkkonummi


Viran/tehtävän kuvaus:  Paikkatietokeskuksen Navigoinnin ja paikannuksen osasto etsii tutkijaa tutkimus- ja kehitystehtäviin. Tutkijan työtehtäviin kuuluu tutkimustyö navigoinnin ja paikannuksen alan projekteissa, erityisesti monisensoripaikannuksen parissa. Arvostamme kiinnostusta paikannuksessa käytettäviin sensoreihin (mm. inertiasensorit), paikannuksen uusiin menetelmiin (mm optisten menetelmien käyttö paikannuksessa) ja fuusioalgoritmeihin (erityisesti Kalman-filtterit ja partikkelifiltterit).

Kelpoisuusvaatimukset: Tutkijan tehtävään kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai pitkällä olevat opinnot sekä asianomaisen aikaisemmalla toiminnalla osoittama taito ja kyky, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Vanhemman tutkijan tehtävään kelpoisuusvaatimuksena on tohtorintutkinto tehtävään soveltuvalta alalta ja erityisosaamista joistakin edellä mainituista paikannusmenetelmistä.

Turvallisuusselvitys: Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 177/2002). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme: Hyvät valmiudet tutkijan tehtävän hoitamiselle antaa diplomi-insinöörin tai maisterin tutkinto ja vanhemman tutkijan tehtävään tohtorin tutkinto. Soveltuvimmat koulutusalat hakijalle ovat tietojenkäsittelytieteen, matematiikan, signaalinkäsittelyn, elektroniikan, tietoliikenteen, automaation, informaatiotekniikan tai luonnontieteiden koulutusalat. Odotamme myös kiinnostusta tutkimustyöhön paikannusteknologioiden parissa, ja tutkijan tehtävään valitulta motivaatiota suorittaa tohtorintutkinto tutkimustyössään yhteistyössä osaston kumppaniyliopistojen kanssa. Odotamme erittäin sujuvaa englanninkielen taitoa, sillä työkielenä navigoinnin ja paikannuksen osastolla on englanti. Lisäksi hakijalta odotetaan ohjelmointikokemusta muun muassa Matlab-ympäristössä ja muissa ympäristöissä (muun muassa C/C++, Android). Yleinen ohjelmistotietämys on myös tarpeen.

Luemme eduksi:  Elektroniikkasuunnittelun osaaminen, paikannussensoritietämys sekä yleinen paikannusteknologioiden tuntemus katsotaan eduksi. Jo aloitettu tieteellinen julkaisutoiminta katsotaan myös eduksi.

Henkilökohtaiset ominaisuudet:  Toivomme, että hakija on luova tiimityöskentelijä, joka tarvittaessa suoriutuu tutkimustehtävissään myös itsenäisesti ja osaa tarttua aktiivisesti toimeen. Hakijan tulee omata kiinnostus tieteellisten julkaisujen tuottamiseen. Hakijan toivotaan olevan myös ahkera, tunnollinen, luotettava moniosaaja ja suhtautuvan kunnianhimoisesti jatko-opintoihin (jos ei tohtorintutkinto jo suoritettu).

Työssä tarvittava kielitaito:  Työkielenä on englanti

Palvelussuhteen edut:  Joustava työaika

Palkkauksen peruste:  Valtion palkkausjärjestelmä. Viran palkkaus sijoittuu Maanmittauslaitoksen vaativuusluokkiin 9 – 11 ja lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta riippuen hakijan pätevyydestä ja kokemuksesta (2611,81 – 5125,71 euroa/kk). Tehtävän työnimeke tulee olemaan tutkija tai tohtorin tapauksessa vanhempi tutkija.

Työaika:  Liukuva työaika ja monipaikkainen työympäristö.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Työhön voi liittyvä vuosittain muutamia konferenssimatkoja ulkomaille sekä kotimaan matkustamista.

Toivotut liitetiedostot: CV ja julkaisuluettelo


Voit hakea tätä työpaikkaa toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksesi liitte + mahdollinen julkaisuluettelo) sähköpostilla osoitteisiin laura.ruotsalainen@nls.fi<mailto:laura.ruotsalainen@nls.fi> / heidi.kuusniemi@nls.fi<mailto:heidi.kuusniemi@nls.fi> tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen

Laura Ruotsalainen, Paikkatietokeskus, Geodeetinrinne 2, 02430 Masala.


Lisätietoja tehtävästä:

Tutkimuspäällikkö, TkT Laura Ruotsalainen

050 433 6552, laura.ruotsalainen@nls.fi

Professori, osastonjohtaja Heidi Kuusniemi

040-653 2228, heidi.kuusniemi@nls.fi