Skip to content

Photonics Top Expert 2023 haku on avattu

Hakuaika 3.-31.5.2023

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvavan ja osaajapulasta kärsivän fotoniikan ja korkean teknologian toimialalle.

Photonics Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Photonics Finland Oy:n, ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit ja työtehtävät julkistetaan myöhemmin, mutta osaajat voivat osallistua toteutukseen ympäri Suomen.

Koulutus on järjestetty jo 10 kertaa: yli 83% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

LUE KOULUTUKSEN ESITE TÄÄLTÄ

RekryKoulutuksen sisältö

Photonics Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta ja coachingia (8h), kehittämistehtävän sekä fotoniikan toimialan erityisosaamiseen liittyvää ryhmäkoulutusta (8 pv). Työnantajakumppani vastaa perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien ja osaajien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa:

 1. Toimialaosaaminen ja työelämä: fotoniikka-, optiikka- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.
 2. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
 3. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
 4. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.

Mitä tarjoamme yrityksille?

RekryKoulutus on mainio väylä tuoda yritykseen uusia osaajia! Rekrytoinnin tarve ja asiantuntijan tehtävänkuva voi liittyä esim. tutkimukseen, suunnitteluun, projekteihin, myyntiin, tuotekehitykseen, ohjelmointiin tai laadunhallintaan. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa kasvavien yritysten osaavan työvoiman saatavuus räätälöidyn tarvelähtöisen koulutuksen avulla. Koulutettaviksi haetaan korkeakoulutettuja jo riittävän asiantuntijaprofiilin ja kokemuksen omaavia hakijoita yhdessä mahdollisen tulevan työnantajan kanssa.

Työnantajakumppanille tarjotaan Kasven toteuttamana:

 • hakukuvauksen laatiminen ja markkinointi
 • hakijoiden rekrytointiprosessi
 • hakijoiden esisoveltuvuusarviointi
 • esivalinta ja -haastatteluprosessi
 • valitulle hakijalle tarvelähtöinen ja räätälöity koulutus
 • koulutettavan henkilökohtainen seuranta ja coaching
 • tarvelähtöistä yrityssparrausta ja perehdytyksen tuki

Hakuvaihe on riskitön ja vaivaton! Laadimme yhdessä yrityksen tarpeisiin sopivan tehtävänkuvauksen, jonka perusteella osaajahaku käynnistetään. Muodostuvasta hakijapoolista yritys pääsee valitsemaan Kasven esityksen pohjalta parhaat hakijat työhaastatteluun. Kasve esihaastattelee kandidaatit ja työnantajakumppani valitsee itselleen koulutettavan. Sitoutuminen koulutuksen työnantajakumppaniksi tapahtuu vasta, kun osaaja on valittu ja koulutus pääsee alkamaan.

Rekrytointikoulutuksen kustannukset jakautuvat ELY-keskuksen (70%) ja osallistuvan yrityksen (30%) kesken. Yrityksen osallistumismaksu on vain 3000 € + alv. / osaaja (ei muita piilo- tai henkilöstökuluja)! Rekrytoivan koulutuksen kautta työllistäminen on monin verroin helpompaa ja edullisempaa kuin suorarekrytointi.

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutusaika 27.6.-16.10.2023, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhanalainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Fotoniikka, optiikka, mittaustekniikka
 • Tekninen tai teollinen ala
 • Teknologia-ala
 • Ohjelmistotekniikka / ICT
 • Kaupalliset alat
 • Tutkimus- ja laboratorioala
 • Bio- ja ympäristöala

Hakuaika 3.-31.5.2023

Koulutukseen haku on kaksiosainen, joten jätäthän hakemuksen sekä TE-palveluille että Kasvelle.

 1. Sähköinen hakulomake TE-palveluille (valitse näistä toinen):
  Pohjois-Karjalan TE-palveluiden koulutusnumero Photonics Top Expert RekryKoulutukselle on 713929 ja hakuohjeet TE-palveluiden verkkosivuilla.Uudenmaan TE-palveluiden koulutusnumero Photonics Top Expert RekryKoulutukselle on 713896 ja hakuohjeet TE-palveluiden verkkosivuilla.
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV Kasvelle: hakemus lähetetään sivun alaosassa olevalla lomakkeella.  Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi (pdf. muodossa). Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi nimesi. Kuvaa vapaamuotoisessa hakemuksessa lähtötilannettasi, osaamistasi ja kehittymistarpeitasi sekä mielenkiinnonkohteitasi.

Hakuvaiheen aikataulu

Hakuaika alkaa: 3.5.2023
Hakuaika päättyy: 31.5.2023
Esihaastattelut: haastattelemme jo hakuaikana, kuitenkin viimeistään 5.6.2023
Yrityshaastattelut: 12.-15.6.2023
Valintatieto: 19.6.2023
Koulutus ja työssäoppiminen: 27.6.-16.10.2023

Lisätietoa työtehtävästä ja hausta


Henna Heiskanen
Education Ambassador
henna.heiskanen@kasve.com
+358 50 566 9405 (soittoajat 8.5. klo 14-16, 16.5. klo 14-16, 29.5. klo 14-16)

HUOM! Pyydämme kärsivällisyyttä hakemuksiin vastaamisessa ja valintojen suhteen. Käsittelemme suuren määrän hakemuksia ja vastaamme jokaiselle hakijalle. Kiitos ymmärryksestäsi.