Skip to content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Photonics Finland Syyskokous

November 18, 2019 @ 11:00 am 3:00 pm EET

For the coffee service we need registration. Registration form

Place: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 01700 Helsinki

Program
12:00 – 13:30 Tuleva optiikan suunnittelukurssin esittely
Sisältäen kouluttajan esittelyn, alustavan kurssisuunnitelman esittelemisen (sisältö, aikataulu), johon yleisö voi kommentoida ja esittää omat toiveensa. Lisäksi keskustellaan aiheista:

  • Löytyykö kiinostuneita yrityksiä kurssista?
  • Minkälaisesta sisällöstä yritykset ovat kiinnostuneita?
  • Minkälainen pitää olla kurssin taso että löytyy osallistujia?
  • Missä paikkakunnalla olisi hyvä koulutus järjestää?
  • Minkälainen aikataulu olisi yritysten henkilöstölle hyvä?

Nyt on hyvä mahdollisuus vaikuttaa!

Itä-Suomen yliopiston Fotoniikan instituutti järjestää vuonna 2020 Optisen suunnittelun kurssin erityisesti yritysten tarpeisiin. Tule kuuntelemaan kurssisuunnitelmasta ja vaikuttamaan sisältöön. Sisältöä ja kurssisuunnitelmaa esittelemässä kurssin opettaja Folke Stenman. Optisen suunnittelun kurssin on tarkoitus antaa koulutettaville tarvittavat tiedot ja taidot optiseen suunnitteluun. Kurssisisältö kattaa muun muassa geometrisen optiikan perusteet, linssit ja peilit, kuvausvirheet, optinen systeemi, optiset materiaalit ja komponentit, valmiiden komponenttien tarjonta ja käyttö, optiset laitteet, optiset mittaukset, optisen suunnittelun periaatteet ja työkalut, komponenttien mitoitus, mekaniikkasuunnittelun periaatteet, valmistusmenetelmät, oma valmistus, ulkoistettu valmistus, alihankkijat, kokoonpano, tuotteen tarkastus, mittauskalusto, mittauksen ulkoistaminen sekä käytännön suunnittelutapauksia

Optisen suunnittelun kurssin opettajana toimii -60 luvulta lähtien optisen suunnittelun parissa työskennellyt Folke Stenman (DI, TkL, TkT). Hän on toiminut fysiikan dosenttina, apulaisprofessorina ja professorina Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella. Opettaen optiikkaa ja optiikan suunnittelua, molekyylifysiikkaa ja kvanttikemiaa, kvanttimekaniikkaa, molekyylispektroskopiaa, analogiaelektroniikkaa, digitaalielektroniikkaa, säätöteoriaa, digitaalista signaalinanalyysiä, spektrianalyysiä, akustiikkaa, fysiikan mittaustekniikkaa ja tulosten analyysiä sekä fysiikan peruskursseja.

Folke Stenmanin vahva teoriaosaaminen tukee fotoniikan käytännön sovelluksien suunnittelua, joista hänellä on kokemusta -70 luvulta lähtien. Hän on toteuttanut muun muassa led-pohjaisten linssien suunnittelua Oy Sabik Ab merenkulun merkkipoijuihin ja majakoihin, Merivaara Oy:n kirurgiseen työskentelyyn tarkoitettua valaisinsarjaa, Gasmet Technologies Oy:n Infrapunaspektrometrien optiikan ja näytekyvettien optiikan suunnittelua sekä Planmeca Oy:n suunsisäiseen käyttöön tarkoitetun kameran suunnittelua. Laitteiden, joiden optiikan Folke Stenman on suunnitellut yhteenlaskettu liikevaihto vuodesta 1996 on tällä hetkellä n. 600 M€.

13:30 – 14:00 Coffee break

14:00 – 14:30 Photonics Finland in social media & Social media tips to members – Tuukka Pakarinen, communication manager, Photonics Finland

14:30 alkaen – Varsinainen syyskokous – Kokouksen agenda

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3) Vahvistetaan hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvio;
4) Päätetään jäsenmaksujen suuruudet;
5) Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa Yhdistys on jäsenenä;
6) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Photonics Finland hallitus 11.10.2019

Free