Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Smart components

April 28, 2020 @ 10:00 am 6:00 pm EEST

Growth, competitivity, and sustainable development from smart specialization of the Finnish electronics industry

Instead of main stream semiconductor technology the Finnish companies and research groups are actively developing innovative special components for demanding applications. Most of the moderns cars and mobile phones contain Finish made components and technology developed in Finland. These technologies are based on Finnish high level knowhow and long-term development. Microtechnologies (incl. microelectronics, photonics and quantum technologies) enable creation of completely new products and services and improved productivity. New technologies play an important role in solving of the global challenges. Finland has an opportunity to grow into important player in this field, provided that component manufacturing capabilities are available in Finland, also.

This seminar presents some Finnish success stories, some of them with longer history, some of them are new growth companies. The panel discusses the means to strengthen Finnish ability to wide exploitation of microtechnologies and Photonics.

Kilpailukykyä, kasvua ja kestävää kehitystä elektroniikan älykkäällä erikoistumisella – Suomen rooli

Valtavirran puolijohdeyrityksiä Suomessa ei ole. Sen sijaan suomalaiset yritykset ja tutkimusryhmät kehittävät aktiivisesti innovatiivisia erikoiskomponentteja vaativiin sovelluksiin. Moderneista autoista tai matkapuhelimista löytyy hyvin suurella todennäköisyydellä Suomessa valmistettuja komponentteja ja ennen muuta Suomessa kehitettyä teknologiaa. Nämä teknologiat perustuvat suomalaiseen kovatasoiseen osaamiseen ja pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Mikroteknologiat (ml. mikroelektroniikka, fotoniikka, kvanttiteknologiat) mahdollistavat kokonaan uusien tuotteiden ja palveluiden syntymisen sekä tuottavuuden kasvun. Globaalien ongelmien ratkaisussa uusilla teknologioilla on merkittävä rooli ja Suomella on hyvä mahdollisuus nousta merkittäväksi toimijaksi tällä alalla edellyttäen, että myös erikoiskomponenttien tuotantoa pystyttäisiin pitämään Suomessa. Tässä seminaarissa esitellään muutamia suomalaisia menestystarinoita, osa jo pitkään toimineita, osa uusia kasvuyrityksiä. Lopuksi paneelissa  keskustellaan keinoista vahvistaa Suomen kykyä hyödyntää laajasti mikroteknologioita.

Free