Skip to content

Photonics Finland annual meeting 3.6.2015 Lappeenranta

KOKOUSKUTSU
Photonics Finlandin (Suomen fotoniikan seura ry) sääntömääräinen kevätkokous Northern Optics & Photonics 2015 -konferenssin yhteydessä
Aika: Keskiviikko 3.6.2014 klo 18.40
Paikka: Katinkulta-sali
Holiday Club Saimaa
Rauhanrinne 1
55320 Rauha
Kutsutut: Suomen fotoniikan seuran jäsenet

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Sääntömuutos jatko-opiskelijoiden hyväksymiseksi opiskelijajäseniksi ja sääntömuutos kevätkokouksen ajankohdan takarajan siirtäminen kesäkuun loppuun
6. Edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien sekä muiden toimihenkilöiden alkavan toimintavuoden palkkiot
9. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet sääntöjen 5 §:n mukaan
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle toimintavuodelle
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Photonics Finlandin hallitus