Skip to content

Suomi mukaan uuteen eurooppalaiseen fotoniikka-alan kasvuohjelmaan

[:en]


Suomi mukaan uuteen eurooppalaiseen fotoniikka-alan kasvuohjelmaan


Photonics Finland osaksi EPRISE – Empowering Photonics through Regional Innovation Strategies in Europe -kasvuohjelmaa.

Photonics Finland on valittu Euroopan fotoniikka-alan EPRISE-kasvuohjelmaan. Kasvuohjelmaan osallistuu toimijoita kahdeksasta eri maasta. Mukana ovat Suomea edustavan Photonics Finlandin lisäksi alueelliset klusterit Ranskasta, Saksasta, Italiasta sekä kansalliset toimijat Espanjasta, Hollannista, Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Marseillen fotoniikkaklusteri toimii EPRISE-kasvuohjelman koordinaattorina. Suomessa projektin hallinnoijana on Joensuun Tiedepuisto.

Kasvuohjelman tavoitteena on nostaa fotoniikka-ala esille neljällä Euroopalle tärkeällä toimialalla, joita ovat terveysteknologia, lääketeollisuus, maatalous ja ruoka. Näillä alueilla fotoniikkapohjaisia tuotteita tekevät yritykset kohtaavat merkittäviä haasteita markkinoille pyrkiessään, kuten pitkäkestoiset hyväksymisprosessit, monimutkaiset ja säännellyt puitteet sekä vaikeudet edetessä muutamien toimijoiden hallitsemille markkinoille. Nämä yritykset tarvitsevat fotoniikkaklustereiden apua ylittääkseen niin sanotun ”kuoleman laakson” innovaatio- sekä investointivaiheen välillä. Lisäksi yritykset tarvitsevat markkinoiden asiantuntijuutta toimiessaan ei-teknologisen liiketoiminnan alueella.

EPRISE-yhteistyön myötä Euroopassa järjestetään fotoniikka-alan tapahtumia, joista seitsemän päätapahtumaa fotoniikkatoimijoiden alueilla. Tapahtumat ja mukana olevat fotoniikkatoimijat tarjoavat pienille ja keskikokoisille yrityksille markkinoinnin asiantuntijoiden apua sekä konkreettisia ratkaisuja markkinoinnin esteiden ylittämiseen. Lisäksi yhteistyötä rakennetaan ennalta sovittujen B2B-tapaamisten avulla.

EPRISE-verkoston fotoniikka-alan klusterien paikallistuntemuksen sekä teknologisen ymmärryksen avulla luodaan yhdessä paikallisten päättäjien kanssa runko, joka rohkaisee rahoitusyhteistyön syntymiseen paikallisten sekä eurooppalaisten rahastojen kanssa. Tavoitteena on tehokkaampi Euroopan fotoniikka-alan mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Joensuun Tiedepuiston kanssa yhteistyössä toimiva Photonics Finland kokoaa yhteen Suomen fotoniikka-alan yritykset ja tutkimuslaitokset. Toiminnan tehtävänä on tukea uuden liiketoiminnan kehittämistä ja teollisuudenalan yhteistyötä sekä lisätä toimijoiden näkyvyyttä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Photonics Finland on kansallisen toimintansa lisäksi osa Euroopan fotoniikka-alan verkostoa ja tämän myötä vakiinnuttanut asemaansa uskottavana fotoniikka-alan toimijana Suomessa sekä muualla Euroopassa. EPRISE-kasvuohjelma on jatkoa tälle kehitystyölle.

Joensuun Tiedepuisto ja Photonics Finland haluavat saavuttaa parhaan mahdollisen yrityksiin kohdistuvan hyödyn H2020-rahoitetusta projektista ja rohkaisevat yrityksiä ottamaan projektin osalta aktiivisesti yhteyttä Joensuun Tiedepuiston kehityspäällikkö ja Photonics Finlandin toiminnanjohtaja Juha Purmoseen.


Lisätietoja: Joensuun Tiedepuisto Oy, kehityspäällikkö Juha Purmonen, sähköposti: juha.purmonen@tiedepuisto.fi, puh 050 354 3832.


 [:fi]


Suomi mukaan uuteen eurooppalaiseen fotoniikka-alan kasvuohjelmaan


Photonics Finland osaksi EPRISE – Empowering Photonics through Regional Innovation Strategies in Europe -kasvuohjelmaa.

Photonics Finland on valittu Euroopan fotoniikka-alan EPRISE-kasvuohjelmaan. Kasvuohjelmaan osallistuu toimijoita kahdeksasta eri maasta. Mukana ovat Suomea edustavan Photonics Finlandin lisäksi alueelliset klusterit Ranskasta, Saksasta, Italiasta sekä kansalliset toimijat Espanjasta, Hollannista, Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Marseillen fotoniikkaklusteri toimii EPRISE-kasvuohjelman koordinaattorina. Suomessa projektin hallinnoijana on Joensuun Tiedepuisto.

Kasvuohjelman tavoitteena on nostaa fotoniikka-ala esille neljällä Euroopalle tärkeällä toimialalla, joita ovat terveysteknologia, lääketeollisuus, maatalous ja ruoka. Näillä alueilla fotoniikkapohjaisia tuotteita tekevät yritykset kohtaavat merkittäviä haasteita markkinoille pyrkiessään, kuten pitkäkestoiset hyväksymisprosessit, monimutkaiset ja säännellyt puitteet sekä vaikeudet edetessä muutamien toimijoiden hallitsemille markkinoille. Nämä yritykset tarvitsevat fotoniikkaklustereiden apua ylittääkseen niin sanotun ”kuoleman laakson” innovaatio- sekä investointivaiheen välillä. Lisäksi yritykset tarvitsevat markkinoiden asiantuntijuutta toimiessaan ei-teknologisen liiketoiminnan alueella.

EPRISE-yhteistyön myötä Euroopassa järjestetään fotoniikka-alan tapahtumia, joista seitsemän päätapahtumaa fotoniikkatoimijoiden alueilla. Tapahtumat ja mukana olevat fotoniikkatoimijat tarjoavat pienille ja keskikokoisille yrityksille markkinoinnin asiantuntijoiden apua sekä konkreettisia ratkaisuja markkinoinnin esteiden ylittämiseen. Lisäksi yhteistyötä rakennetaan ennalta sovittujen B2B-tapaamisten avulla.

EPRISE-verkoston fotoniikka-alan klusterien paikallistuntemuksen sekä teknologisen ymmärryksen avulla luodaan yhdessä paikallisten päättäjien kanssa runko, joka rohkaisee rahoitusyhteistyön syntymiseen paikallisten sekä eurooppalaisten rahastojen kanssa. Tavoitteena on tehokkaampi Euroopan fotoniikka-alan mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Joensuun Tiedepuiston kanssa yhteistyössä toimiva Photonics Finland kokoaa yhteen Suomen fotoniikka-alan yritykset ja tutkimuslaitokset. Toiminnan tehtävänä on tukea uuden liiketoiminnan kehittämistä ja teollisuudenalan yhteistyötä sekä lisätä toimijoiden näkyvyyttä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Photonics Finland on kansallisen toimintansa lisäksi osa Euroopan fotoniikka-alan verkostoa ja tämän myötä vakiinnuttanut asemaansa uskottavana fotoniikka-alan toimijana Suomessa sekä muualla Euroopassa. EPRISE-kasvuohjelma on jatkoa tälle kehitystyölle.

Joensuun Tiedepuisto ja Photonics Finland haluavat saavuttaa parhaan mahdollisen yrityksiin kohdistuvan hyödyn H2020-rahoitetusta projektista ja rohkaisevat yrityksiä ottamaan projektin osalta aktiivisesti yhteyttä Joensuun Tiedepuiston kehityspäällikkö ja Photonics Finlandin toiminnanjohtaja Juha Purmoseen.


Lisätietoja: Joensuun Tiedepuisto Oy, kehityspäällikkö Juha Purmonen, sähköposti: juha.purmonen@tiedepuisto.fi, puh 050 354 3832.


[:]