Skip to content

[:en]Photonics Industry Report: Finland[:fi]Kansallinen fotoniikkatoimialan selvitys[:]

Tiedote 18.1.2017

Suomi kuntoon fotoniikalla? – Suomen fotoniikkatoimialan kasvuodotukset huimaavia seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tuoreen selvityksen mukaan Suomen fotoniikan ala kasvaa seuraavan kolmen vuoden aikana 30 prosenttia vuosittain. Suurin kasvu syntyy valmistavassa teollisuudessa käsittäen valaistuksen, näytöt ja optiset komponentit.

Toimialana fotoniikka käsittää kaiken valoa hyödyntävän teollisuuden optisista komponenteista suunnitteluun ja valmiisiin laitteisiin. Fotoniikka on valon tuottamiseen, muokkaamiseen ja tarkkailuun keskittyvää teknologiaa ja sen mahdollistamia sovelluksia ovat esimerkiksi valokuitu, konenäkö, virtuaalitodellisuus, elekäyttöliittymät sekä mittalaitteet, kuten nopeus- ja etäisyystutkat.

High precision CNC laser cutting metal sheet

Industry 4.0 concept .Man hand holding tablet with Augmented reality screen software and blue tone of automate wireless Robot arm in smart factory background


Suomi on fotoniikan luvattu maa

Selvityksen mukaan Suomessa on 200 fotoniikkatoimialan yritystä. Tällä hetkellä ala työllistää noin 4 000 henkilöä ja sen ympärillä toimii 700 tutkijaa. Tutkimustoiminta jakaantuu tasaisesti eri teknologia-aloille painottuen opetukseen ja koulutukseen. Yritysten kasvun myötä uusien työntekijöiden tarve tulee lisääntymään huomattavasti, jopa 18.3% vuodessa, joka tarkoittaa kolmen vuoden aikana 2 500 uutta työpaikkaa alalle.

Yrityksistä suurin osa on ollut jopa yli 10 vuotta toiminnassa, eli kyse ei ole pelkästään startupeista, vaan vahvan kivijalan ja kehitystyön tehneistä toimijoista. Toimialan liikevaihto on Suomessa noin miljardin euron luokkaa. Alan yrityksistä puolet on liikevaihdoltaan alle kymmenen miljoonaa euroa sekä reilu neljäsosa alle miljoonan. Suuria yrityksiä on 5 % kokonaismäärästä ja ne työllistävät kaikkein eniten. Lähes puolelle yrityksistä viennillä on erittäin suuri merkitys ja kohdemarkkinat ovat jakaantuneet painottuen vahvasti vientiin sekä kotimaan markkinoille.


Kansainvälisesti suurin kasvupotentiaali

Suomen fotoniikkatoimialan 30% kasvupotentiaali on suurin myös kansainvälisesti katsoen. Esimerkiksi Ruotsissa kasvuodotukset ovat vain 5-10% luokkaa ja alan yrityksiä on 25% vähemmän Suomeen verrattuna. Euroopan alueella Suomessa on eniten alan yrityksiä asukaslukuunsa nähden ja näin ollen jo muualla tapahtunut alan työllisyyden vahva kasvu on nyt rantautumassa Suomeen.

Woman in VR headset looking up and trying to touch objects in virtual reality. VR is a computer technology that simulates a physical presence and allows the user to interact with environment.

Suomen fotoniikkatoimialan kasvun avaimet ovat yhteistyössä. Tällä hetkellä jopa 90 % yrityksistä pitää tärkeimpänä uusien yhteistyökumppaneiden löytämisen ulkomailta sekä 85% myös Suomesta. Alan tutkimus etsii myös yhteistyökumppaneita sekä rahoitusta. Tulevaisuuden tukitoimilla on tärkeä merkitys fotoniikan tutkimukselle sekä yritysten kasvun ja viennin sekä sen myötä työllistymisen vauhdittamiselle Suomessa.

Selvityksen toteuttivat Tekes, Finpro sekä Photonics Finland ja siihen osallistui 275 fotoniikkatoimialan organisaatiota.


Lisätietoa ja selvitys ladattavissa pdf-muodossa:
Kansallinen fotoniikkaselvitys

Photonics Finland
Juha Purmonen
Executive Director
Tel. +358 50 354 3832
Email. juha.purmonen@photonics.fi
www.photonics.fi

image004image003

Several glass lens camera