Skip to content

Robotiikan viemää – Teollisuus 4.0 tuo robotit lähelle ihmistä.

[:en]Joensuun Tiedepuistolla 20.12.2016 järjestetyssä Robotiikka High Tech Business Caféssa heräteltiin teollisuuden uudistumiseen sekä tutustuttiin YuMi-yhteistyörobottiin.


InnovaatioOyKaiSalminenRobotiikkapienetTPsRGB-3
Teollisuus 4.0?

Kai Salminen (Innovaatio Oy Uusitehdas, Hermia Group) avasi teollisuus 4.0 käsitettä ja herätteli kuulijoita toimintaan. Lähes kaikkialla Euroopassa teollisuus 4.0 on arkipäivää mutta Suomessa aihe on vielä lähes tuntematon.  Kyse on teollisen kehityskulun viimeisimmästä vaiheesta, jossa olemassa olevat järjestelmät päivitetään lisäämällä niihin älyä ja kommunikaatiokykyä, joka mahdollistaa automatisoidun, joustavamman, kustannustehokkaamman sekä paremmin yhteen optimoidun tuotannon.

Industry 4.0-100


Teollisuuden eri kehitysvaiheet.

1.0 – Ensin oli höyry, teräs, mekaaniset laitteet ja koneet

2.0 – Mekaniikan oheen liitettiin sähkö ja elektroniikka, syntyi massatuotanto

3.0 – Mukaan tietokonejärjestelmät, ohjelmointia, verkot, virtuaaliset maailmat ja mekatroniikka

4.0 – Järjestelmät saavat älyä ja alkavat kommunikoida keskenään

Moninkertainen kasvupotentiaali

Teollisuus 4.0 löytyy lähes jokaisesta Euroopan maasta mutta Suomessa ollaan oltu aiheen osalta nukuksissa. Esimerkiksi Ruotsissa järjestelmä on johtavassa asemassa ja useissa EU-ohjelmissa teollisuus 4.0 alustoja on viety eteenpäin jo pitkän aikaa. Saksassa kehitystyöhön investoidaan 4 miljardia euroa vuosittain ja Hollannissa investoinnit ovat miljardin euron luokkaa sekä 4.0 alustoja on viritelty ympäri Hollantia. Teollisuus 4.0 järjestelmän kasvupotentiaali on moninkertainen 3 sukupolveen verrattuna.

Industry 4.0 concept .Man hand holding tablet with Augmented reality screen software and blue tone of automate wireless Robot arm in smart factory background


Pienillä panoksilla liikkeelle

Yritykseltä teollisuus 4.0 ei vaadi suuria kertainvestointeja vaan järjestelmään voi tutustua pienin askelin muuttamalla linjaston osan kuten koneen tai solun kerrallaan. Kaikki tarvikkeet ovat ostettavissa ja eri toiminnallisia osia on mahdollista yhdistellä keskenään. Robotiikan sovellusten käyttöönottoa avustamaan on olemassa useita EU-rahoitteisia hankkeita, joiden tarkoituksena on helpottaa laitteiden käyttöönottoa sekä tarjota viimeisintä tietoa robotiikasta. Yrityksen ei näin ollen tarvitse lähteä tyhjästä liikkeelle koska tietoa, ratkaisua ja rahoitusta on saatavilla.

 

InnovaatioOyHarri_KuuselaRobotiikkapienetTPsRGB-4Solu kerrallaan 

Harri Kuusela (Innovaatio Oy Uusitehdas, Hermia Group) jatkoi esittelemällä ReconCell hanketta ja sen uuden tyyppistä sovellettavissa olevaa robottisolua, joka on muokattavissa teollisuuden eri tarpeita vastaavaksi. Robotisoitu tuotantosolu on suunniteltu helppoa ja nopeaa käyttöönottoa sekä nopeita automatisoituja prosesseja varten pieniä sekä keskikokoisia yrityksiä ajatellen. Tulevaisuuden tavoitteena on, että robotti pystyy itse muokkaamaan tukirakenteitaan ja antureitaan työtehtävänsä tarpeen mukaan.

 

 

Tulevaisuuden kilpailukykyinen tuotanto toimii automaatiolla 

Suomen teollisuudessa monia tuotteita tehdään pienissä sarjoissa. Joitain vaiheita kuten hitsausta ja kappaleen käsittelyä on automatisoitu mutta manuaalista kokoonpanotyötä on ollut kannattamatonta sekä vaikeaa automatisoida. Suomessa ongelmana on, että useilla toimijoilla ei ole tarpeeksi tietoa miten kilpailukykyinen piensarjatuotanto toteutetaan tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden kilpailukykyinen tuotanto pohjaa automaatioon, jonka kustannukset laskevat ja käyttöönotto helpottuu sekä nopeutuu. Automaatio- ja tuotantojärjestelmät pystyvät oppimaan, korjaamaan sekä konfiguroimaan itseään. Organisaatiolta automaation tuoma muutos vaatii sopeutumista sekä joustavampia toimintamalleja.

Yleiso_RobotiikkapienetTPsRGB-7Kokoonpano 4.0 – Yhteistyötä ja rahoitusta tarjolla

Euroopassa on tehty paljon joustavaan kokoonpanoon liittyvää tutkimusta, jossa mukana ovat olleet tuotannolliset yritykset sekä järjestelmätoimittajat. Tähän mennessä Suomalaiset yritykset eivät ole juurikaan hyödyntäneet tutkittua tietoa tai olleet mukana kehityshankkeissa. ReconCell -tutkimushanke pyrkii kokoamaan ja hyödyntämään jo tehtyjen tutkimusten tulokset. Päämääränä on kehittää ja pilotoida yhteensopivia toimintamalleja sekä työkaluja teollisuus 4.0 periaatteiden mukaisesti.

Hanke rakennetaan mukaan lähtevien yritysten liiketoiminnan ja tarpeiden näkökulmasta sekä sille haetaan yrityskohtaista Tekes -osarahoitusta. Tavoitteena on saada osallistuville tuotannollisille yrityksille yhteiset toimintamallit ja työkalut käyttäen hyödyksi ReconCell -hankkeen asiantuntijoita, malleja sekä teollisuus 4.0 periaatteita ja standardeja. Tarkoituksena ei ole uudistaa yrityksen koko tuotantoa kertaheitolla vaan edeltä suunnitelmallisesti pala kerrallaan uusiin toimintamalleihin sekä ympäristöihin sopeutuen.

ReconCell -hanke etsii yhteistyökumppaniksi yrityksiä, joilla on tarve kehittää tuotantoaan robotiikan avulla ja hyödyntää jo aiemmin tehtyä tutkimusta sekä osaamista konkreettisen kehitystyön tukena. Sitoutuminen hankkeeseen tuottaa yritykselle tuotannollisen valmistusprosessikuvauksen, liiketoimintamallinnuksen sekä simuloinnin päivittäisen tuotannon organisointiin sekä investointeihin. Lisäksi yritys oppii rakentamaan tuotantosolulle toteutusprosessin ja osaa hyödyntää sitä uusien tuotteiden nopeassa ylös ajossa sekä jatkuvassa toiminnan jatkuvassa parantamisessa.

Lisätietoja: Vesa Nisula, Hermia Group, puh 0408204601 ja Harri Kuusela, Innovaatio Oy Uusitehdas, Hermia Group, puh 0408204616)

 ABB_TeemuRantalalaRobotiikkapienetTPsRGB-6YuMi-robotti lähellä ihmistä

Teemu Rantala (ABB Oy) toi tullessaan YuMi-yhteistyörobotin, jonka voi liittää joustavasti eri linjastoille ihmisen kaveriksi. Tarvittaessa YuMi voi työskennellä yhdellä linjastolla osan päivästä ja jatkaa loppupäivästä toisella linjastolla eri tehtävissä. YuMin voi huoletta liittää ihmisen työpariksi, sillä sen sensorointiteknologiat huomioivat ympärillä olevat esteet ja pysäyttävät robotin, mikäli esimerkiksi ihmisen käsi on toimintalinjan tiellä.

Robotit ja automaatio vievät mennessään, esimerkiksi Valmet Automotive ja ABB ovat sopineet Suomen suurimman robottikaupan, yhteensä 250 robottia hitsaa keväästä 2017 alkaen Mercedes Benz GLC- sarjan katumaastureita. Hankinta nostaa tehtaan robottien määrän yli viiteensataan yksikköön vahvistaen Valmet Automotivea automaation edelläkävijänä sekä teollisuusrobottien johtavana käyttäjänä Suomessa.

Seuraavaksi olisi pienten ja keskisuurten toimijoiden aika herätä. Teknologiaa ja osaamista on saatavilla, joka ei vaadi suurta kertainvestoinnin tuomaa loikkaa tuntemattomaan. Mitä siis odotamme?

 


YuMiDemoRobotiikkapienetTPsRGB-5YuMi_RobotiikkapienetTPsRGB-1

 

 

 

 

 

YuMi-robotin demo herätti paljon kiinnostusta.

Voit ladata kaikki tapahtuman esitykset täältä.


photonics_finland_blue_logo_png

Facebook: https://www.facebook.com/PhotonicsFinland/  Twitter: @PhotonicsFin
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4344988

Tuukka Pakarinen
Photonics Finland

 

 [:fi]Joensuun Tiedepuistolla 20.12.2016 järjestetyssä Robotiikka High Tech Business Caféssa heräteltiin teollisuuden uudistumiseen sekä tutustuttiin YuMi-yhteistyörobottiin.


InnovaatioOyKaiSalminenRobotiikkapienetTPsRGB-3
Teollisuus 4.0?

Kai Salminen (Innovaatio Oy Uusitehdas, Hermia Group) avasi teollisuus 4.0 käsitettä ja herätteli kuulijoita toimintaan. Lähes kaikkialla Euroopassa teollisuus 4.0 on arkipäivää mutta Suomessa aihe on vielä lähes tuntematon.  Kyse on teollisen kehityskulun viimeisimmästä vaiheesta, jossa olemassa olevat järjestelmät päivitetään lisäämällä niihin älyä ja kommunikaatiokykyä, joka mahdollistaa automatisoidun, joustavamman, kustannustehokkaamman sekä paremmin yhteen optimoidun tuotannon.

Industry 4.0-100


Teollisuuden eri kehitysvaiheet.

1.0 – Ensin oli höyry, teräs, mekaaniset laitteet ja koneet

2.0 – Mekaniikan oheen liitettiin sähkö ja elektroniikka, syntyi massatuotanto

3.0 – Mukaan tietokonejärjestelmät, ohjelmointia, verkot, virtuaaliset maailmat ja mekatroniikka

4.0 – Järjestelmät saavat älyä ja alkavat kommunikoida keskenään

Moninkertainen kasvupotentiaali

Teollisuus 4.0 löytyy lähes jokaisesta Euroopan maasta mutta Suomessa ollaan oltu aiheen osalta nukuksissa. Esimerkiksi Ruotsissa järjestelmä on johtavassa asemassa ja useissa EU-ohjelmissa teollisuus 4.0 alustoja on viety eteenpäin jo pitkän aikaa. Saksassa kehitystyöhön investoidaan 4 miljardia euroa vuosittain ja Hollannissa investoinnit ovat miljardin euron luokkaa sekä 4.0 alustoja on viritelty ympäri Hollantia. Teollisuus 4.0 järjestelmän kasvupotentiaali on moninkertainen 3 sukupolveen verrattuna.

Industry 4.0 concept .Man hand holding tablet with Augmented reality screen software and blue tone of automate wireless Robot arm in smart factory background


Pienillä panoksilla liikkeelle

Yritykseltä teollisuus 4.0 ei vaadi suuria kertainvestointeja vaan järjestelmään voi tutustua pienin askelin muuttamalla linjaston osan kuten koneen tai solun kerrallaan. Kaikki tarvikkeet ovat ostettavissa ja eri toiminnallisia osia on mahdollista yhdistellä keskenään. Robotiikan sovellusten käyttöönottoa avustamaan on olemassa useita EU-rahoitteisia hankkeita, joiden tarkoituksena on helpottaa laitteiden käyttöönottoa sekä tarjota viimeisintä tietoa robotiikasta. Yrityksen ei näin ollen tarvitse lähteä tyhjästä liikkeelle koska tietoa, ratkaisua ja rahoitusta on saatavilla.

 

InnovaatioOyHarri_KuuselaRobotiikkapienetTPsRGB-4Solu kerrallaan 

Harri Kuusela (Innovaatio Oy Uusitehdas, Hermia Group) jatkoi esittelemällä ReconCell hanketta ja sen uuden tyyppistä sovellettavissa olevaa robottisolua, joka on muokattavissa teollisuuden eri tarpeita vastaavaksi. Robotisoitu tuotantosolu on suunniteltu helppoa ja nopeaa käyttöönottoa sekä nopeita automatisoituja prosesseja varten pieniä sekä keskikokoisia yrityksiä ajatellen. Tulevaisuuden tavoitteena on, että robotti pystyy itse muokkaamaan tukirakenteitaan ja antureitaan työtehtävänsä tarpeen mukaan.

 

 

Tulevaisuuden kilpailukykyinen tuotanto toimii automaatiolla 

Suomen teollisuudessa monia tuotteita tehdään pienissä sarjoissa. Joitain vaiheita kuten hitsausta ja kappaleen käsittelyä on automatisoitu mutta manuaalista kokoonpanotyötä on ollut kannattamatonta sekä vaikeaa automatisoida. Suomessa ongelmana on, että useilla toimijoilla ei ole tarpeeksi tietoa miten kilpailukykyinen piensarjatuotanto toteutetaan tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden kilpailukykyinen tuotanto pohjaa automaatioon, jonka kustannukset laskevat ja käyttöönotto helpottuu sekä nopeutuu. Automaatio- ja tuotantojärjestelmät pystyvät oppimaan, korjaamaan sekä konfiguroimaan itseään. Organisaatiolta automaation tuoma muutos vaatii sopeutumista sekä joustavampia toimintamalleja.

Yleiso_RobotiikkapienetTPsRGB-7Kokoonpano 4.0 – Yhteistyötä ja rahoitusta tarjolla

Euroopassa on tehty paljon joustavaan kokoonpanoon liittyvää tutkimusta, jossa mukana ovat olleet tuotannolliset yritykset sekä järjestelmätoimittajat. Tähän mennessä Suomalaiset yritykset eivät ole juurikaan hyödyntäneet tutkittua tietoa tai olleet mukana kehityshankkeissa. ReconCell -tutkimushanke pyrkii kokoamaan ja hyödyntämään jo tehtyjen tutkimusten tulokset. Päämääränä on kehittää ja pilotoida yhteensopivia toimintamalleja sekä työkaluja teollisuus 4.0 periaatteiden mukaisesti.

Hanke rakennetaan mukaan lähtevien yritysten liiketoiminnan ja tarpeiden näkökulmasta sekä sille haetaan yrityskohtaista Tekes -osarahoitusta. Tavoitteena on saada osallistuville tuotannollisille yrityksille yhteiset toimintamallit ja työkalut käyttäen hyödyksi ReconCell -hankkeen asiantuntijoita, malleja sekä teollisuus 4.0 periaatteita ja standardeja. Tarkoituksena ei ole uudistaa yrityksen koko tuotantoa kertaheitolla vaan edeltä suunnitelmallisesti pala kerrallaan uusiin toimintamalleihin sekä ympäristöihin sopeutuen.

ReconCell -hanke etsii yhteistyökumppaniksi yrityksiä, joilla on tarve kehittää tuotantoaan robotiikan avulla ja hyödyntää jo aiemmin tehtyä tutkimusta sekä osaamista konkreettisen kehitystyön tukena. Sitoutuminen hankkeeseen tuottaa yritykselle tuotannollisen valmistusprosessikuvauksen, liiketoimintamallinnuksen sekä simuloinnin päivittäisen tuotannon organisointiin sekä investointeihin. Lisäksi yritys oppii rakentamaan tuotantosolulle toteutusprosessin ja osaa hyödyntää sitä uusien tuotteiden nopeassa ylös ajossa sekä jatkuvassa toiminnan jatkuvassa parantamisessa.

Lisätietoja: Vesa Nisula, Hermia Group, puh 0408204601 ja Harri Kuusela, Innovaatio Oy Uusitehdas, Hermia Group, puh 0408204616)

 ABB_TeemuRantalalaRobotiikkapienetTPsRGB-6YuMi-robotti lähellä ihmistä

Teemu Rantala (ABB Oy) toi tullessaan YuMi-yhteistyörobotin, jonka voi liittää joustavasti eri linjastoille ihmisen kaveriksi. Tarvittaessa YuMi voi työskennellä yhdellä linjastolla osan päivästä ja jatkaa loppupäivästä toisella linjastolla eri tehtävissä. YuMin voi huoletta liittää ihmisen työpariksi, sillä sen sensorointiteknologiat huomioivat ympärillä olevat esteet ja pysäyttävät robotin, mikäli esimerkiksi ihmisen käsi on toimintalinjan tiellä.

Robotit ja automaatio vievät mennessään, esimerkiksi Valmet Automotive ja ABB ovat sopineet Suomen suurimman robottikaupan, yhteensä 250 robottia hitsaa keväästä 2017 alkaen Mercedes Benz GLC- sarjan katumaastureita. Hankinta nostaa tehtaan robottien määrän yli viiteensataan yksikköön vahvistaen Valmet Automotivea automaation edelläkävijänä sekä teollisuusrobottien johtavana käyttäjänä Suomessa.

Seuraavaksi olisi pienten ja keskisuurten toimijoiden aika herätä. Teknologiaa ja osaamista on saatavilla, joka ei vaadi suurta kertainvestoinnin tuomaa loikkaa tuntemattomaan. Mitä siis odotamme?


YuMiDemoRobotiikkapienetTPsRGB-5YuMi_RobotiikkapienetTPsRGB-1

 
YuMi-robotin demo herätti paljon kiinnostusta.

Voit ladata kaikki tapahtuman esitykset täältä.


photonics_finland_blue_logo_png

Facebook: https://www.facebook.com/PhotonicsFinland/  Twitter: @PhotonicsFin
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4344988

Tuukka Pakarinen
Photonics Finland

 

 [:]

15 thoughts on “Robotiikan viemää – Teollisuus 4.0 tuo robotit lähelle ihmistä.”

 1. Pingback: www.webwhats.net.br/

 2. Pingback: funny987

 3. Pingback: This Site

 4. Pingback: timberking 1220

 5. Pingback: จิลิ สล็อต หรือ JILI SLOT

 6. Pingback: http://www.1491.com.tw/phpinfo.php?a[]=<a+href=https://diversdeluxe.co.za/

 7. Pingback: his comment is here

 8. Pingback: ส่งsms

 9. Pingback: รับทำเว็บไซต์

 10. Pingback: AMB168

 11. Pingback: บอลยูโร 2024

 12. Pingback: Treesap gummies

 13. Pingback: cat888

 14. Pingback: เครื่องกำจัดยุงแมลง

 15. Pingback: Ketamine for healing Europe

Comments are closed.