Skip to content

[:en]The annual spring meeting of Photonics Finland will be held on Oulu 30 May 2017 6pm[:fi]Photonics Finland sääntömääräinen kevätkokous Optics & Photonics Days 2017 -konferenssin yhteydessä 30.5.2017 kello 18[:]

KOKOUSKUTSU

Photonics Finlandin (Suomen fotoniikan seura ry) sääntömääräinen kevätkokous Optics & Photonics Days 2017 -konferenssin yhteydessä 30.5.2017 18:00 Oulussa Radisson Blu hotellissa Hallituskatu, 1 FI-90100 Oulu.

Kutsutut: Suomen fotoniikan seuran jäsenet

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien sekä muiden toimihenkilöiden alkavan toimintavuoden palkkiot
8. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet sääntöjen 5 §:n mukaan
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle toimintavuodelle
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Photonics Finlandin hallitus

Kokouskutsu Agenda

Photonics Finlandin toimintakertomus 2016 ladattavissa täältä.