Skip to content

Optical design course

Need for optical designers? (alla suomeksi)

Long-awaited course of optical design is here!

The aim of the course is to teach the fundamentals of optical design. Course provides knowledge of fundamentals of geometrical optics, plane waves, refraction and reflection, limits of ray optics, lenses and mirrors, the paraxial approximation, ray tracing, aberrations, optical systems, matrix description, system quantities, radiometry and photometry, optical materials and components, optical equipment, optical measurements, Gaussian beams, principles and tools of optical design and phases of implementation.

During the course participants will do design exercises and go through practical design examples.

After this course participants will have the required theoretical and practical skills to start optical design.

Trainer is Folke Stenman (MSc (Eng.), Lic. Tech., D.Sc. (Tech)). He has been working in optical design since the 1960s.

Course is organized 9.3.-21.4.2020 in Espoo.

Limited spots. Enrolment for the course takes place 13.1.2020.

Read more https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/fundamental-optical-design-6-ects-

Course is organized by Aducate and Institute of Photonics, with Photonics Finland.

Members of Photonics Finland have a discount.

After Fundamental Optical Design course participants have a priority to register Zemax OpticStudio: Optical System Design (No prior knowledge of OpticStudio is required).

In Finnish:

Kaipaako yrityksenne tai organisaationne optisen suunnittelun osaajia?

Pitkään odotettu optisen suunnittelun kurssi on nyt täällä!

Kurssin tavoitteena on opettaa optisen suunnittelun perusteet. Kurssilla opitaan mm. geometrisen optiikan perusteet, tasoaalto, taittuminen ja heijastuminen, sädeoptiikan rajat, linssit ja peilit, paraksiaalinen approksimaatio, säteenseuranta, kuvausvirheet, optinen systeemi, matriisiesitys, systeemisuureet, radiometria ja fotometria, fotometriset perussuureet, värin esittäminen, valolähteet, optiset materiaalit ja komponentit, valmiiden komponenttien tarjonta ja käyttö, optiset laitteet, optiset mittaukset, Gaussin säde, säteen ominaisuudet, optisen suunnittelun periaatteet ja työkalut, komponenttien valinta, toteutusprosessin vaiheet. Kurssilla käydään läpi myös suunnitteluharjoituksia sekä käytännön suunnittelutapauksia.

Kurssin jälkeen osallistujilla on tarvittavat teoreettiset ja käytännön taidot optisen suunnittelun aloittamiseksi.

Kurssin opettajana toimii Folke Stenman (DI, TkL, TkT). Hän on työskennellyt optisen suunnittelun parissa 1960 -luvulta lähtien.

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Espoossa 9.3.-21.4.2020.

Paikkoja rajoitettu määrä. Ilmoittautuminen avataan 13.1.2020.

Lue lisää https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/fundamental-optical-design-6-ects-

Kurssin järjestää Aducate ja Fotoniikan Instituutti, yhteistyössä Photonics Finlandin kanssa.

Photonics Finlandin jäsenyrityksille alennus kurssimaksusta.

Fundamental Optical Design kurssin jälkeen osallistujilla on etuoikeus ilmoittautua Zemax OpticStudio: Optical System Design (ei vaadita aikaisempaa osaamista OpticStudion käytöstä).