Skip to content

Suomen huipputeknologian kasvulukemat ovat valoisaa luettavaa

Suomalainen korkean luokan teknologia fotoniikka elää maailman myrskyistä huolimatta jatkuvaa nousukautta. Uunituoreen tutkimuksen mukaan ala on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi. Fotoniikka-alan yritysten liikevaihto on kasvanut vajaassa neljässä vuodessa yli 40%, mikä tarkoittaa noin 12% prosentin vuosivauhtia vuodesta 2016 alkaen. Tänä vuonna yritysten liikevaihto kohoaa jo 1,2 miljardiin euroon, josta suurin osa tulee viennistä.

Samalla myös alan yritysten määrä on kasvanut. Vuonna 2016 suoraan fotoniikka-liiketoimintaa teki noin 200 yritystä ja tänä vuonna ala kattaa jo 260 yritystä työllistäen nyt noin 4 200 työntekijää suoraan fotoniikassa. Suurimmat markkinat ovat teollisuudessa ja terveysteknologiassa, joiden yhteenlaskettu osuus alan liikevaihdosta nousee lähes 40 prosenttiin tänä vuonna. Seuraavaksi suurimmat fotoniikkaa hyödyntävät alat ovat optiset laitteet ja järjestelmät sekä it-sektori.

Suomen fotoniikka-alan seuraavan kolmen vuoden kasvunäkymät ovat huikeat sillä alan liikevaihdon arvioidaan yli kaksinkertaistuvan. Yritysten keskimääräinen kasvuennuste vuosittaiselle liikevaihdon kehitykselle seuraavan 3 vuoden osalta on 38%. Lähivuosien tarpeet kohdistuvat ulkomaisten ja kotimaisten kumppanien sekä työvoiman saamiseen. Lisäksi yrityksillä on selkeä tarve uudelle tiedolle kuten markkina- ja teknologiaselvityksille. 

Fotoniikka on mahdollistava teknologia ja sen ratkaisut leviävät laajalle niin teollisuuden kuin kuluttajamarkkinoiden aloilla. Älykkäät järjestelmät tuovat mukanaan automaation ja keskenään keskustelevat koneet, jotka saavat tietonsa fotoniikkaan perustuvien silmien eli sensoreiden avulla. Myöskään ar/vr -ratkaisut eivät voisi toimia ilman fotoniikan tarjoamia komponentteja.

Terveysalalla fotoniikan ratkaisut ulottuvat mikroskoopeista mikrofluidistiikkaan ja valon avulla pystytään toteamaan sekä testaamaan erilaisia tauteja. Valoon perustuvat ratkaisut tehostavat myös ruuantuotannon laadunvalvontaa ja tuhoavat mm. UV-valon avulla tuotantotilojen mikrobeja. Tällä tavoin pystytään vähentämään kemikaalien käyttöä bakteerien torjunnassa estäen samalla vastustuskykyisempien bakteerikantojen muodostuminen.

“Fotoniikka on lähtökohtaisesti mahdollistava teknologia. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä teollisuudessa, fotoniikka on tekoälyn silmät. Ar/vr-lasit, aurinkokennot ja led-valaistus kasvattavat fotoniikan komponenttien markkinoita. Valoon pohjautuvan teknologian tarve kasvaa usealla eri toimialalla ja alan eri koulutusasteen osaajille on yhä kasvava kysyntä toiselta asteelta aina tohtorikoulutukseen saakka.”, Suomen fotoniikka-alan etujärjestön Photonics Finlandin toiminnanjohtaja Juha Purmonen kertoo.

Kasvun seurauksena alalla tulee olemaan lähivuosina yhä kasvava tarve sadoille uusille osaajille. Tällä hetkellä alan tutkimusta johtavat Itä-Suomen yliopiston, Aalto yliopiston, Tampereen yliopiston ja VTTn muodostama yli organisaatiorajojen ulottuva Fotoniikan tutkimuksen sekä innovaatioiden lippulaiva (PREIN). Seuraavaksi koulutusta pyritään laajentamaan myös toiselle asteelle sekä ammattikorkeakouluihin.

Suomen fotoniikkateollisuuden selvitys 2020 täällä.

Photonics Finland

Teollisuusvetoinen innovaatioekosysteemi, joka kokoaa Suomen fotoniikankoulutuksen, tutkimuksen, tuotekehityksen, teollisuuden, loppukäyttäjät ja palvelut yhteen. Photonics Finland vastaa Suomen fotoniikkateollisuuden näkyvyydestä luoden uutta yhteistyötä ja liiketoimintaa.

Lisätietoja antaa
Photonics Finland toiminnanjohtaja
Juha Purmonen
juha.purmonen@photonics.fi
+358 50 354 3832