Skip to content

Modulight on vuoden 2019 fotoniikkayritys

Terveysteknologiassa hyödynnettäviin lasereihin sekä optisiin laitteisiin erikoistunut Modulight Oy on valittu vuoden 2019 fotoniikka-alan yritykseksi. Yrityksen uusin innovaatio on aggressiivisen aivosyövän hoitoon tarkoitettu laserlaite, jonka avulla voidaan merkittävästi parantaa potilaiden elämänlaatua ja sairauden ennustetta. Modulightin pilveen yhdistetyn laserlaitteen avulla hoidon suunnittelu ja hoidonaikainen seuranta on tarkempaa kuin koskaan ennen.

Suomen fotoniikka-alan etujärjestön Photonics Finlandin myöntämän palkinnon teema vaihtuu vuosittain ja tämän vuoden aiheena oli innovaatio, jolla on yhteiskunnallista vaikutusta. Valinnan perusteina olivat merkittävä ja pitkäjänteinen työ ihmisten hyvinvointiin vaikuttavan teknologian saralla. Fotoniikka-ala kasvaa voimakkaasti ja Modulight on erinomainen esimerkki alan vahvasta kehityksestä sekä yritysten korkeasta tasosta Suomessa.

”Olemme suunnitelleet ja valmistaneet puolijohdelasereita Tampereella kaksikymmentä vuotta, ja lääketieteellisten lasersovellusten osuus on ollut merkittävä osa liiketoimintaamme monien vuosien ajan. Glioblastooman hoitoon kehittämämme laserlaite on eräs esimerkki tuotteesta, josta voivat hyötyä monet potilaat maailmanlaajuisesti. Innovaatioiden kaupallistaminen vaatii aikaa ja tukea, ja Suomen fotoniikka-yhteisö on ollut tärkeässä roolissa tukemassa pitkäjaksoista kasvua verkostojen sekä kumppanuuksien rakentajana. Toimialalle tärkeiden teemojen esille nostaminen on niin yritysten kuin organisaatioiden etu. Fotoniikan puolestapuhujia tarvitaan”, toteaa Modulight Oyn toimitusjohtaja Seppo Orsila.

Photonics Finland on vuodesta 2016 lähtien palkinnut suomalaisia fotoniikka-yrityksiä alan esimerkillisestä edistämisestä, sekä toimintaa kehittävistä saavutuksista. Vuoden fotoniikkayritys -palkinnon myötä halutaan korostaa fotoniikan asemaa merkittävänä mahdollistavana sekä moniulotteisena teknologiana. Lasereita voidaan hyödyntää terveysteknologia-alan lisäksi monissa teollisuus- ja tietoliikennesovelluksissa.

Lisätietoja Vuoden fotoniikka-alan yritys -kilpailusta 

Photonics Finlandin toiminnanjohtaja

Juha Purmonen

+358 50 354 3832

Modulight Oy yhteystiedot

Seppo Orsila

+358 40 830 4671