Skip to content

Kutsu fotoniikka-alan yrityksille suunnatun Photonics Center toimintaympäristön kehittämiseen

Kutsumme fotoniikka-alan yritykset mukaan kehittämään yhdessä uutta yrityksille suunnattua kokonaisuutta: Photonics Center tarjoaa fotoniikkaa hyödyntäville yrityksille tilan kasvaa ja kehittyä osana ainutlaatuista toimintaympäristöä Joensuussa.

Nyt on mahdollisuus nostaa esille Photonics Finland jäsenyritysten Photonics Center-tiloja koskevat tarpeet ja näkemykset!

Photonics Center palvelut
• Monipuoliset tilat kasvavan yrityksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin
• Modernit yhteiskäyttölaitteet sekä mittaus- ja prosessointipalvelut
• Kansainvälisen koulutusyhteistyön ja tulevaisuuden huippuosaajat
• Vahvan fotoniikkayhteisön, kattavat verkostot ja yhteismarkkinoinnin
• Palvelut yritykset kasvun ja kehityksen vauhdittamiseen

Yhteiskehittämisen malli – Mistä on kyse ja mikä on tavoite
Suomen yliopistokiinteistöt (SYK) ovat osa Photonics Center kehitystiimi vastaa yhteiskehittämisen mallin toteutuksesta. Toteutus etenee neljän työpajan kautta ja keskiössä ovat yritysten tarpeet: Mitä Photonics Center tiloilta odotetaan ja mitä yritysten tarpeita tulee ottaa huomioon? Mitkä ovat Photonics Center toimintaa ja tiloja koskevat kriittiset tekijät?

Jotta Photonics Centeriä voidaan viedä oikeaan suuntaan syntyvät oikeat vastaukset ainoastaan vuorovaikutuksessa yritysten ja sidosryhmien kanssa.
Yritykset ovat tässä avainasemassa tuomassa näkemyksensä tulevaisuuden fotoniikan kehittämisen sekä valmistamisen osalta.
Photonics Center luodaan näiden näkemyksien pohjalta.

Työpajojen teemat ja aikataulu (toteutetaan Teamsillä)
o Työpaja 1 – Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, sidosryhmät, keskuksen sijoittuminen kampuksella / 28.10. 13:15-15:30
o Työpaja 2 – Alustava vyöhykekaavio, toiminnallisten tavoitteiden täsmentäminen / 18.11. 13:15 – 15:30
o Työpaja 3 – Vyöhykekaavion esittely ja kommentointi / 2.12. 13:15-15.30
o Valmis Photonics Center visio 13.1. 13:15 – 15:00

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan haluamaasi työpajaan (tai työpajoihin) lähettämällä sähköpostia tai soittamalla
Esko Ollikainen
Asiakkuuspäällikkö, Itä-Suomi
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
+358 40 173 0235
esko.ollikainen@sykoy.fi