Skip to content

Rekry- ja muuntokoulutuksesta vipua fotoniikka-alan osaajapulaan Suomessa

Valon hyödyntämiseen perustuva teknologia fotoniikka on mahdollistava avainteknologia, jonka ratkaisut ulottuvat laajalle teollisuuden kuin kuluttajamarkkinoiden saralla. Ala on vahvassa nousukiidossa koko Euroopassa. Suomessa kasvu on erityisen voimakasta ja fotoniikka-alan yritysten liikevaihto on kasvanut vajaassa neljässä vuodessa yli 40%, mikä tarkoittaa noin 12% prosentin vuosivauhtia vuodesta 2016 alkaen.

Koronatilanteesta huolimatta vuoden 2020 aikana pelkästään Joensuun alueelle fotoniikka-ala toi 40 uutta työpaikkaa ja vastaavasti koko Suomeen yhteensä noin 200-300 työpaikkaa. Alan yritysten määrä on myös merkittävässä kasvussa ja seuraavan neljän vuoden aikana on tarve jopa 1000 uudelle työntekijälle. Osaajia tarvitaan toiselta asteelta aina korkeakoulutettuihin saakka. Kysyntään vastataan niin oppilaitosten välisellä koulutusyhteistyöllä kuin yritysten tarpeiden pohjalta suunnitellulla fotoniikan muuntokoulutuksella.

Uusimpana ponnistuksena Kasve Oy avaa yhteistyössä Photonics Finlandin, TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa fotoniikka-alalle suuntautuvan Photonics Top Expert -koulutuksen. Mukana on kuusi rekrytoivaa fotoniikka-alan yritystä, joissa yhteensä yhdeksän avointa työpaikkaa. Ensimmäinen koulutushaku toteutettiin kesän 2021 aikana ja hakemuksia tuli kolmekymmentä kappaletta, joista potentiaalisimmat etenevät 30.8-20.12.2021 järjestettävään Photonics Top Expert -koulutukseen.

Kasve on tehnyt muutaman vuoden ajan tiivistä yhteistyötä TE-palvelujen ja ELY-keskuksen kanssa terveysteknologia-alalla olevien yritysten osaamistarpeiden täyttämiseksi ja toimialan kasvun turvaamiseksi. ”Laadunhallintaan ja regulaatioihin liittyvä osaamisvaje on nähtävissä jopa yritysten kasvun pullonkaulana. Lisäksi olemme havainneet, että osaajia tarvitaan yhä enenevissä määrin liiketoiminnan kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin pariin”, kuvailee toimialalla olevaa haastetta Kasve Oy:n toimitusjohtaja Mikko Juuti.

Konsepti on ollut menestyksekäs sekä yritysten että työssäoppijoiden näkökulmasta. Koulutuksiin on osallistunut yhteensä jo liki 100 henkilöä, joista 87 % on tällä hetkellä työllistyneenä. Valtaosa heistä työskentelee entisessä työssäoppimispaikassaan. Nyt katse on suunnattu kasvavalle ja kansainvälistyvälle fotoniikka-alalle, jolla tarvitaan tuoreita osaajia. Yritykset ovat tunnistaneet erityisesti kansainvälistymisen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi ja menestymisen edellytykseksi.

”Vuonna 2020 tekemästämme fotoniikka-alan toimijoille suunnatusta kyselystä nousi esille, että yritykset kasvavat sekä kansainvälistyvät voimakkaasti ja uusille osaajille on suuri kysyntä. Näin ollen lähdimme vastaamaan tähän tarpeeseen.”, Photonics Finlandin toiminnanjohtaja Juha Purmonen kertoo. Photonics Finland verkostojen kautta saavutetaan rekrytoivat fotoniikka-alan yritykset mutta myös potentiaaliset osaajat. Vahva toimialatuntemus ja yrityskohtaiset tarpeet ovat myös tärkeä osa Photonics Top Expert -koulutusta.

Photonics Top Expert -koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin omaavia korkeakoulutettuja työnhakijoita ja valmentaa heistä huippuosaajia fotoniikka-alalla toimiviin yrityksiin ja organisaatioihin. Hakijan tulee olla työtön tai työttömyysuhanalainen. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson, henkilökohtaista sparrausta sekä tarvelähtöistä, toimialan erityisosaamiseen liittyvää opetusta.

Lisätietoja

Kirsi Marin
Training Services Manager
Kasve Ltd
Puijonkatu 23, 2. krs
FI-70110 Kuopio, Finland
+358 50 321 4884
kirsi.marin@kasve.com
www.kasve.com

Tuukka Pakarinen
Communications & Exhibitions Manager
Photonics Finland
Länsikatu 15
80101 Joensuu, Finland
+358 50 313 5930
tuukka.pakarinen@photonics.fi
photonics.fi