Skip to content

Photonics Finland:ille Euroopan komission Bronze Label tunnustus – Suomessa vain kolme muuta vastaavan omaavaa  

Certificate for Cluster Management Excellence

Suomen fotoniikan kehittäjä Photonics Finlandin 10. juhlavuosi on alkanut merkittävällä tavalla Euroopan komission klusterien huippuohjelman (European Cluster Excellence Initiative – ECEI) myöntämällä Bronze Label -tunnustuksella. Klusterit ovat kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, joissa keskittynyt joukko yrityksiä, asiantuntijoita sekä instituutioita toimivat samalla tai liittyvällä teollisuudenalalla. Euroopassa klusterit ovat tärkeä ja arvostettu osa alueellista sekä kansallista kehittämistä sekä innovaatiotoimintaa. 

Vuonna 2009 aloitettu European Cluster Excellence Initiative (ECEI) tarkoituksena on edistää klusterien kehitystä parantaen niiden kilpailu- ja innovaatiokykyä, sekä tehokkuutta. Se pyrkii tarjoamaan klusterikehitykselle ja -hallinnalle tukea, ohjausta ja tunnustusta parhaiden käytäntöjen mukaan. ECEI:llä on eri tasoja, kuten Bronze, Silver ja Gold Label, jotka myönnetään klustereille niiden saavutusten perusteella klusterikehityksen alalla. Toiminnassa korostuvat eri osa-alueet kuten verkostoituminen, rahoitus- ja resurssien hallinta, yhteistyö, innovaatiot, sekä koulutus- ja osaaminen.

Näiden tunnustusten avulla klusterit voivat osoittaa sitoutumisensa laatuun ja parhaisiin käytäntöihin sekä houkutella sidosryhmiä, kuten yrityksiä, sijoittajia ja julkisia toimijoita. Photonics Finlandin myötä Suomessa on nyt neljä vastaavan tunnustuksen omaavaa toimijaa. Toimijoiden vähäiseen lukumäärään vaikuttaa tunnustuksen kahden vuoden voimassaoloaika, jonka aikana klusterin odotetaan kehittyvän kohti seuraavaa porrasta. Useimmat toimijat eivät tähän pysty, esimerkiksi tällä hetkellä Suomesta ei löydy yhtään Silver-tason toimijaa, sekä ainoastaan yksi Gold-tason toimija.

Muualla Euroopassa klusterit nähdään innovaatiotoiminnan keskeisinä ajureina. Suomessa kehitys on hidasta kansallisen klusterirahoitusinstrumentin puuttuessa ja todellisuudessa iso osa klusterien kehitystyöstä tehdään vapaaehtoisvoimin muun työn ohessa. Klusterien ydintoimintaa joudutaan myös rahoittamaan mm. useista EU-projekteista, jotka tuovat uusia verkostoja sekä myös klusterin jäseniä hyödyttäviä palveluita mutta samalla hajauttavat sekä hidastavat klusterin ydinkehitys- ja innovaatiotoimintaa.   

”Bronze Label -tunnustus on osoitus Suomen fotoniikkayhteisön pitkäjänteisestä ja onnistuneesta työstä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koko Euroopan mittakaavassa yhteisömme on poikkeuksellisen yhtenäinen, mikä on antanut Photonics Finlandille voimavarat olla kehittyvän klusteritoiminnan edelläkävijä. Asiantunteva ja toimintaan sitoutunut jäsenyhteisö sekä EU-projektit ovat toimintamme keskeiset tukipilarit. Nyt saatu tunnustus antaa selkeän suunnan sekä tavoitteet tulevaisuudelle. Nämä saavuttaaksemme meidän tulee kuitenkin ensin kartoittaa mahdolliset alueelliset, sekä kansalliset klusterirahoitus-instrumentit, sanoo Photonics Finland toiminnanjohtaja Juha Purmonen.”

Lisätietoja antaa
Photonics Finland toiminnanjohtaja
Juha Purmonen
juha.purmonen@photonics.fi
+358 50 354 3832